hoitaja keskustelee potilaan kanssa.

Nöjda patienter är den bästa responsen

Vi samlar in respons från alla våra patienter via textmeddelande samt via Omavointi-tjänsten. Omavointi-tjänsten fungerar även som uppföljning av resultatet av vården. Vi följer vårdens...

Bekanta dig med vårt sakkunniga team

I Finland är sjukdomar i stöd- och rörelseorganen den vanligaste orsaken till att uppsöka läkare och en av de vanligaste orsakerna för sjukfrånvaro. Med hjälp...

Patienterna har nytta av registret som Åucs leder

Värdefull information om primär- och reoperationer per protesmodell Med hjälp av Ledprotesregistret erhålls förstklassig information om bl.a. användning och funktionsduglighet av olika ledprotesmodeller samt antal...

Vi gör dig frisk, alla medel i bruk

En del av vuxenålders, speciellt slitningssjukdomar kan förebyggas med god och möjligen tunnare vård i barndomsåldern. Vi vårdar patienter från barndom till ålderdom. Vi gör...
Valkoiseen takkiin pukeutunut lääkäri kietoo sidettä lapsen oikean ranteen ympärille.

Högklassig vård för alla ådrar

Vi vårdar patienter med sjukdomar i stöd- och rörelseorganen. Patienterna kommer från hela västra kustområdet och, till följd av valfriheten, även från övriga Finland. På...
Lääkäri ja hoitaja istuvat pöydän ääressä katsomassa röntgenkuvia

Vi utför krävande specialledprotesoperationer

Led- och mjukdelsförändringar orsakade av reumasjukdomar är annorlunda än de som orsakats av artros. Ledförstörelsen är ofta mycket svårgradig. Vid rekonstruktiva reumaoperationer behövs därför tekniskt...

Idrottsskador behandlas av specialister

Läkare och fysioterapeuter på Tyks Orto har, som ansvariga för lagens hälsa, uppnått världsmästerskap. De har ett sällsynt och brett kunskapsområde inom idrottsskador. Alla som...