Så här uppsöker du vård hos oss

För att få vård på Tyks Orto behövs en läkarremiss. När remissen kommit gör våra sakkunniga en bedömning av behovet av vård och kallar dig vid behov till ett poliklinikbesök. Tillsammans med kallelsebrevet får du en symptomenkät som aktiveras 14 dagar före ditt poliklinikbesök. På poliklinikbesöket går man igenom dina svar och beslutar tillsammans med dig om behandlingen.
Du kan läsa mer om valfrihet på sidan ”Du har rätt att välja din vårdplats”.

processdiagram