Söka vård

Du behöver en läkarremiss för att komma till ÅUCS Orto. Du kan söka dig till din egen hälsostation, företagshälsovård eller privatläkare för bedömning. Läkaren skriver remiss till sjukhuset för undersökning eller behandling i fall sjukdomen/skadan/symtomet kräver det.

Läkaren bedömer vårdbehovet inom tre veckor efter att remissen anlänt och du blir kallad till ett poliklinikbesök vid behov. Du får ett kallelsebrev hem. Mottagningstid får du vanligtvis inom tre månader efter att remissen anlänt, beroende på den brådskandegrad som läkaren bedömt. Beslutet om eventuell operation fattas på mottagningen tillsammans med läkaren.

Valfriheten ger dig rätt att välja vårdenheten inom den offentliga sektorn. Du kan läsa mer om valfrihet på sidan ”Du har rätt att välja din vårdplats”.

processdiagram