Information och tidsbokning för patienter med remiss

Elektronisk tidsbokning      Omavointi-enkäten

Har du redan fått en remiss till läkare eller fysioterapeut samt information om den elektroniska tidsbokningstjänsten?

Då kan du boka, flytta eller avboka din tid via vår elektroniska tidsbokningstjänst. Tjänsten kräver en stark identifiering (mobilcertifikat eller bankkoder).

Vi utvidgar vår elektroniska tidsbokningstjänst för att gälla alla patientgrupper.

Har du redan fått ett textmeddelande där du ombeds fylla i Omavointi-enkäten?

I Omavointi-tjänsten sparar du information om ditt hälsotillstånd, funktionsförmåga och livskvalitet genom elektroniska frågehelheter. Den information som du spara vidarebefordras till din läkare.

Frågeformulären är framtagna tillsammans med hälsovårdspersonal och de mäter det som är väsentligt för planeringen, uppföljningen och förverkligandet av din vård.

Enkäter förekommer även efter din eventuella operation. Genom att besvara frågorna förmedlar du värdefull information om ditt hälsotillstånd och din funktionsförmåga. Vi använder informationen för att utvärdera vårdens effekt och kvalitet. På så sätt kan vi utveckla och förbättra vården.

Mer information och råd får du vid behov från din Omavointi-kontaktperson tel. 0469217611 (vardagar kl. 10-15)

Omavointi-tjänsten aktiveras 14 dagar före din bokade tid. Då kan du svara på enkäten via linken.