Vårt servicelöfte

Hos oss får patienten all den vård som behövs på ett och samma ställe.

En lyckad operation är hörnstenen i vårt arbete, men vi behandlar dig även med andra metoder om detta är möjligt. Behandlingsmetoder som grundar sig på högklassig vetenskaplig forskning och bevis ligger till grund för all vår vård. Ibland fungerar rehabilitering bättre än skalpellen. På Tyks Orto görs vårdbeslutet alltid individuellt utgående från patientens situation. I vården deltar sakkunniga från många olika yrkesgrupper.

Vi följer med vårdens kvalitet och resultat genom våra kvalitetsregister. Enligt oss är patienten expert när det gäller att utvärdera resultatet av sin vård.

Tillsammans förbättrar vi din livskvalitet.