Vanliga frågor

Vilka patienter vårdas på Tyks Orto?

Vi vårdar patienter med sjukdomar i stöd- och rörelseorganen både konservativt (med fysioterapi) och genom operation.

Inom verksamhetsområdet vårdar vi patienter med sjukdomar i stöd- och rörelseorganen:

 • traumapatienter
 • vård av nedre extremitet
 • endoproteskirurgi
 • vård av övre extremitet
 • reumaortopedi
 • ryggpatienter
 • fysiatri

# Före vården och innan du anländer för vård


Hur får man vård på Tyks Orto?

För att kunna få ett vårdutlåtande på Tyks Orto måste du ha en läkarremiss till specialsjukvården. Kontakta din egen hälsovårdscentral, arbetsplatshälsovården eller en privat läkarmottagning. Läkaren skriver vid behov en remiss till sjukhuset för vård och undersökningar.

Vad kostar vården på Tyks Orto?

Tyks Orto hör till Egentliga Finlands välfärdsområde. Här kan du se Egentliga Finlands välfärdsområdets kundavgifter.

Utöver besöks- eller vårddagsavgiften debiteras patienten inte separat för avbildningsundersökningar eller ingrepp som är en del av vården.

Jag har en remiss till Tyks Orto. Vad gör jag nu?

När remissen anlänt gör en specialistläkare en vårdbedömning inom tre veckor. Efter detta får du hem ett brev med information om din vårdplan.

Alternativen kan vara:

 • kallelse till en undersökning eller till specialsjukvården
 • remissen returneras till din läkare tillsammans med vidare instruktioner

I kallelsebrevet meddelar vi tid och plats för eventuella undersökningar, poliklinikbesök eller vård. Beslutet om en eventuell operation tas av läkaren och patienten tillsammans.

Hur snabbt efter att man fått en remiss kommer man till Tyks Orto?

Vanligtvis senast tre månader efter att remissen anlänt. Läkaren avgör utgående från remissen hur brådskande det är.

Hur länge måste jag vara utan att äta eller dricka före operationen?

Ät inte fast föda på kvällen före operationen från och med kl. 24. Ät inte heller pastiller eller karameller. Under natten kan du dricka klara vätskor så som vatten, klara safter, te eller kaffe utan mjölk. Du får högst drick ett glas i timmen. Drick inte efter kl. 6 på morgonen.

Drick inte alkohol inom 24 timmar före ankomsten till sjukhuset. Användningen av tuggummi och nikotinprodukter bör avslutas senast 2 timmar före ankomsten till sjukhuset.

Mat i magsäcken ökar illamåendet vid eventuell nersövning och kan förorsaka farosituationer (maginnehållet kan hamna i lungorna). Även om operationen planerats att utföras under bedövning kan man ibland ändå bli tvungen att söva ner patienten.

Målet är att du skall vara duglig för operation genast då du anlänt till sjukhuset. Att strunta i fastan kan leda till att operationen måste flyttas till en annan tidpunkt.

Kan jag använda naturpreparat före operationen?

All användning av naturpreparat måste avslutas senast två veckor före operationen. Du kommer väl ihåg att berätta om du använder naturpreparat.

Vad ska man ta i beaktande före operationen gällande hudens skick?

Kolla att huden vid operationsområdet är frisk och hel. Skråmor, utslag och sår ökar risken för infektioner och kan vara ett hinder för operation. Operationssåret läker bäst om huden är frisk. En hel och ren hud är det viktigaste skyddet mot infektioner och därför är det viktigt att du sköter om din hud genom att tvätta och smörja in huden. Smörj inte in huden kring operationsområdet på operationsdagen.

Duscha innan du kommer till sjukhuset.

Ta inte bort hår från operationsområdet.

Undvik att sola mycket före operationen, speciellt operationsområdet.

En operation av nedre extremiteten görs ofta vid spinalbedövning dvs. en ryggbedövning. Huden på ryggen skall därför vara frisk. Hudprickar är inte ett hinder för bedövning.

Om din hand ska opereras:

 • klipp naglarna kvällen före operationen
 • avlägsna nagellack kvällen före operationen
 • tvätta dina händer noggrant före operationen

Hurdana kläder ska man ha?

Klä dig i rena kläder som är lätta att ta på. Om det är en operation av en nedre extremitet är det bra att välja ett par vida byxor.

Vid hand- eller axeloperationer bör du klä dig i en rymlig skjorta som öppnas framtill.

# Som patient på sjukhus


Hurudana rum finns det på Tyks Orto? Kan jag få ett enkelrum?

Vi har enkel- och dubbelrum samt rum för fyra personer. Din situation beror på avdelningens patientsituation. Dina önskemål tas till hänsyn så gott som möjligt.

Kan läkaren träffas på kvällen eller under veckoslutet?

Läkarna är på plats huvudsakligen om vardagarna mellan kl. 8-16. Dejourerande läkarna tar hand om patienternas vård under andra tider.

När får jag fara hem från sjukhuset?

Du får fara hem så fort du mår tillräckligt bra. Detta är möjligt även under veckoslutet. Det viktigaste är att det är tryggt att fara hem och att du har tillräckliga teoretiska, fysiska och psykiska förutsättningar för det.

Förutsättningar för att du klarar dig hemma är att:

 • dina smärtor är under kontroll.
 • ditt illamående är under kontroll.
 • du kan dricka och äta.
 • du kan röra på dig självständigt (vid behov med hjälpmedel, såsom med hjälp av kryckor).

Vad är MyHealth (omavointi.fi) -tjänsten?

MyHealth (omavointi.fi) är en elektronisk förfrågan om din vård som gör det möjligt för oss att samla in information om din mående, funktionsförmåga och livskvalitet före och efter en behandling. Vi samlar in information så att vi kan planera din vård bättre och förbättra och utveckla våra tjänster i framtiden. Anvisningar för användning av MyHealth-tjänsten får du vid början av din vård på Tyks Orto.

Finns det besökstider på sjukhuset? Vad ska jag ta hänsyn till när jag kommer på besök till sjukhuset?

Besökstid på Tyks Orto är kl. 12-19. Besökstid på Trauma avdelningen som finns på T-sjukhuset är kl. 13-19.

Läs mera om besökstider på andra enheter.

Vi önskar att högst 2-3 närstående åt gången kommer på besök samtidigt på avdelningar. Lämpliga presenter är böcker, tidningar och smått att äta.

Undvik besök om du (eller någon hemma) har snuva, hosta eller annan smittsam sjukdom. Starka parfymer passar inte till sjukhuset. Vår personal ger gärna ytterligare uppgifter angående besök.

Kan jag hämta blommor till sjukhuset?

Blommor är förbjudna på Tyks Ortos avdelningar.

# Tiden hemma efter vården


Hur kommer jag hem från sjukhuset?

Om det är planerat att du får åka hem redan på operationsdagen bör du ordna med en vuxen som kan hämta dig och stannar hos dig den första kvällen och natten efter operationen.

Efter operationen får du inte köra bil på åtminstone ett dygn. Operationen kan även begränsa ditt bilkörande under en längre tid. Vid behov får du mera information om detta.

Om du åker hem dagen efter operationen är det inget måste att ha någon som hämtar dig. Åker du hem med egen bil kan du behöva en chaufför. Det förekommer vissa skillnader beroende på operation. Knäpatienter kan t.ex. åka hem med egen skjuts eller taxi. Om hemfärden är lång åker höftledspatienter hem med invalid- eller bårtaxi.

Om du åker hem med taxi beställer skötaren en taxi från FPA:s beställningscentral. Tidpunkten för hemfärden bestäms tillsammans med patienten. Självrisken för en FPA ersatt taxiresa är 25€.

För barnpatienter krävs det vid hemfärden både en chaufför och en följeslagare.

Vem ordnar hemhjälp vid behov?

Vid behov kontakta i god tid socialtjänsten i din egen hemkommun för en bedömning av behovet av hemhjälp.

Om du behöver socialskötarens, patientombudsmannens eller sjukhusprästens tjänster kan personalen ordna ett möte efter operationen.

Varifrån får jag de hjälpmedel jag behöver?

Hjälpmedlen får du från din hälsovårdscentrals hjälpmedelsutlåning. Du får information om vilka hjälpmedel du behöver från sjukhuset.

Hur behandlar jag smärtan efter operationen?

Smärtan efter operationen har en viktig funktion: den skyddar kroppen och varnar för hotande vävnadsskada. En operation orsakar alltid någon form av smärta och lindrig smärta kan höra till läkningsprocessen. Total smärtfrihet kan inte garanteras. Kraftigare smärta än lindrig smärta är dock skadlig för läkningsprocessen och därför gör vi allt för att kunna garantera en tillräcklig smärtlindring.

Smärta är en individuell och personlig upplevelse. Smärtupplevelser kan inte jämföras. Smärta efter ett ingrepp upplevs mycket olika. Faktorer som inverkar på hur smärtan upplevs är tidigare smärtupplevelser, sjukdomar och operationens storlek samt område.

På sjukhuset utvärderas din smärta utgående från din situation: i början flera gånger i timmen och sedan mer sällan när smärtan avtar. Numret på din smärta skrivs in i din patientjournal så att vi kan följa med förändringar i ditt mående och utvärdera effekten av vården. Genom att definiera smärtan försöker vi hitta en passande smärtlindring.

Efter operationen ordineras du smärtmedicin. Medicinen ordineras individuellt. Det är mycket viktigt att du tar smärtmedicinen enligt anvisningarna. En effektiv smärtlindring stöder läkningsprocessen samt förhindrar smärtan från att bli kronisk, dvs.  att smärtan blir långvarig.

För smärtlindring används förutom smärtmedicin bl.a. kall- och hållningsvård. Du får instruktioner för användning av dessa metoder innan du far hem.

Vad gör jag om den ordinerade smärtmedicinen inte är tillräcklig?

Du kan ta kontakt med enheten där du vårdats. Du får kontaktuppgifterna innan du åker hem. Läkaren skriver oftast ut extra medicin på elektroniska recept om medicinerna du redan fått från avdelningen inte är tillräckliga. Kontrollera att du tagit medicinerna enligt anvisningarna och även prövat annan smärtlindring, så som kyla och vila, innan du kontaktar avdelning.

Hur länge har jag ont efter operationen?

Det går inte att säga hur länge man behöver smärtmediciner efter operationen eftersom behovet av smärtlindring är mycket individuellt.

Det kan förekomma smärta flera månader efter operationen, men smärtan är som kraftigast i några dygn efter operationen.

När kan jag börja använda naturpreparat igen?

Naturpreparat får inte användas under tiden man tar medicin som förhindrar blodpropp. Detta för att minska på risken för blödningar. När medicineringen avslutats kan man börja använda naturpreparat igen.

Hur länge efter operationen är den opererade extremiteten svullen?

Svullnad förekommer redan på avdelningen, men hemma kan svullnaden öka. Om svullnaden förekommer specifikt på vaden skall du kontakta avdelningen eller din egen hälsovårdscentral. Svullnaden är individuell och olika beroende på typ av operation. Kyla och högläge är bra sätt att förebygga och lindra svullnad.

Hur sköter jag operationssåret hemma?

Efter operationen är det viktigt att såret sköts om på rätt sätt för att undvika infektioner. Såret är slutet med antingen stygn eller hudagraffer och täckt med ett förband. Självabsorberande stygn behöver inte avlägsnas. Du får anvisningar för hur du tar bort andra sorters stygn. Sårvårdsinstruktionerna är individuella och varierar beroende på typ av operation. Du får instruktioner innan du åker hem.

Kontakta din vårdenhet om det vid såret förekommer:

 • ökande smärta
 • ökande svullnad
 • rodnad eller hetta
 • såret utsöndrar var
 • din kroppstemperatur är över 38 grader

Vem tar bort agrafferna eller stygnen efter operationen?

Stygnen eller agrafferna tas vanligtvis bort på den egna hälsovårdscentralen eller hos arbetsplatshälsovården. Tiden bokar patienten själv. Du får information om när stygnen ska tas bort innan du åker hem.

Kan man smörja in såret med salva, kylgel eller liknande?

Så länge såret har stygn ska man inte smörja in det med salva. Efter att stygnen tagits bort kan man smörja in området om huden är hel.

Kan jag duscha efter operationen?

Man kan duscha direkt efter operationen, men såret bör vara täckt med förband så länge det utsöndrar vätska. Du får individuella instruktioner på avdelningen.

När kan jag köra bil igen efter operationen?

Du får individuella instruktioner innan du åker hem. Om du behöver denna information före operationen kan du fråga din kirurg.

När kan jag resa med flygplan efter operationen?

För en del operationen (höftleds- och knäprotesoperationer) finns det restriktioner gällande flygresor. Om du planerar att resa efter operationen bör du be din läkare om mer information. Vid flygresor bör man alltid komma ihåg risken för blodpropp.

Får jag ett läkarintyg för flygresor?

Metalldetektorer kan reagera på endoprotesen. Nuförtiden behövs dock inget läkarintyg på flygplatserna.

Hur kan jag ge feedback till Tyks Orto?

Du kan ge feedback antingen elektroniskt eller med pappersblankett.

Till den elektroniska blanketten kommer du via den här linken.

Pappersblanketter finns på Tyks Ortos vårdenheter.

Vi ber även om feedback via textmeddelande.

Hur kontaktar jag Tyks Orto?

I början av din vårdkontakt får du kontaktuppgifterna till din vårdenhet.

Tyks Orto har även en Chat-tjänst där du kan ställa allmänna frågor på vardagar mellan 9-15. Kontakten är oskyddad så vi kan inte behandla personuppgifter där. När Chat-tjänsten är stängd kan du genom samma kanal skicka ett e-post meddelande, som vi svarar på följande vardag.