Du har frihet att välja din vårdplats

Du vet väl att även om du bor någon annanstans i Finland eller i EU-området, så har du rätt att fritt välja din vårdenhet bland Finlands specialsjukvårds enheter inom den offentliga sektorn. Du är välkommen till oss. För oss är patienten expert på sin vård och den som bäst kan bedöma resultatet av den. Tillsammans gör vi dig frisk. För vård hos oss behöver du en remiss av en läkare. Du kan läsa mer om valet av vårdenhet på suomi.fi.