Vi bedriver högklassig forskning till förmån för våra patienter

Din vård baserar sig på nyaste evidensbaserade behandling.

Som en del av universitetssjukhus är forskning viktigt för oss. Vi deltar i många nationella och internationella forskningar vars mål är att förbättra vårdpraxis och utveckla nya vårdmetoder för olika stöd- och rörelseorganens sjukdomar.

I operativ, eller kirurgisk vård är det specialister på ortopedisk kirurgi som vårdar dig tillsammans med sjuksköterskor och fysio- och ergoterapeuter.

Kirurgisk behandling är inte alltid nödvändigt, och då är de fysiatriker dvs. läkarna specialiserade på rehabilitering samt fysio- och ergoterapeuterna som sköter dig.