När ska du till vård?

Sjukdomar i stöd- och rörelseorganen är den vanligaste orsaken till läkarbesök och sjukledighet i Finland. De flesta av dessa besvär är av övergående natur och kräver ingen speciell vård. Fortsatt besvärande plåga eller betydande nedsättning av verksamhetsförmågan efter akut olyckshändelse är alltid orsak till läkarbesök. Om det finns behov t.ex. för värdering av operationsvård behöver du läkarremiss för att få sjukvård på Åucs Orto.

Förkunskaper, läkarens undersökningsresultat samt symptomfrågeformulärer som patienten själv har fyllt i ger oss värdefull information för värdering av vårdbehov och vårdplanering. För oss är patienten själv den bästa experten för att bedöma sin vård och om vården har lyckats. Vi följer kvaliteten och inverkan av patientens vård med hjälp av kvalitetsregister. Tillsammans gör vi dig frisk!

Patient, service, kvalitet och trygg vård är utgångspunkten för all vår verksamhet. Vi erbjuder smidig vård till patienterna samt närservice inom hela sjukvårdsdistriktens område. P.g.a vårdplatsens valfrihet kan patienterna från övriga Finland söka sig för vård till oss. Vi strävar efter att patienterna som kommer långt ifrån får avbildnings- och poliklinikbesökstiderna för samma dag.