Vi gör dig frisk, alla medel i bruk

En del av vuxenålders, speciellt slitningssjukdomar kan förebyggas med god och möjligen tunnare vård i barndomsåldern. Vi vårdar patienter från barndom till ålderdom. Vi gör ett tätt samarbete med primärvården i förebyggande vård hos patienter (viktkontroll, sluta röka) samt rehabiliteringshandledning innan patienten skickas till värdering av kirurgisk vård.

Vi har också konsultationstelefon för hälsovårdens yrkespersonal. Alla remisser för vuxnas stöd- och rörelseorganens sjukdomar inriktas hos oss till en och samma adress där våra utbildade sjuksköterskor kontrollerar att alla remissbilagor är med och vidarebefordrar remissen sedan rakt till rätt vårdprocess.

Förkunskaper angående besvärets början, läkarens undersökningsresultat samt symptomförfrågeformulärer som patienten själv har fyllt i ger oss värdefull information för värdering av vårdbehov och vårdplanering. Ibland är det möjligt att lindra och eliminera symptom med hjälp av rehabiliterande vård och fysioterapi och ibland är kirurgisk vård det bästa alternativet. För oss är patienten själv den bästa experten för att bedöma sin vård och om vården har lyckats. Vi följer kvaliteten och inverkan av patientens vård med hjälp av kvalitetsregister. Tillsammans gör vi dig frisk!

Våra vårdbeslut på Åucs Orto baserar sig på nyaste evidensbaserade behandlingsrekommendationer. Varje patient får alltid ett individuellt vårdbeslut. Vi har även internationellt sett utomordentliga resurser för genomföring av patientvård till förfogande. Ett exempel på detta är den första EOS-avbildningsapparaten i Finland och i Norden som har skaffats till Åucs och som är i patientbruk. Detta möjliggör avbildningen på stående vilket betyder att patientens tredimensionell mekanisk axel kan klarläggas noggrant under belastningssituation i samband med operationer av felställningar av ryggrad och nedre extremiteter.

O-båge som har skaffats till operationssal möjliggör en noggrann avbildning under operationen. Trochleoplasti på knä i titthålsoperation samt korrigeringsoperation av nedre extremitets felställning med magnetförlängd märgspikning har tagits i bruk på Åucs som första i Finland. Vi vårdar patienter som kommer till ledprotesoperation samt ledprotespatienter med alla de mest utmanande komplikationer i hela ERVA-området. Krävande höftledsparande kirurgin är koncentrerad till oss nationellt och patienterna kommer till oss från hela landet.

Vi är enda sjukhuset i Finland som har blivit beviljad av Europeiska Unionens sällsynta ben sjukdomars kunnandenätverk (ERN BOND) partnerskapsposition.