Högklassig vård för alla ådrar

Vi vårdar patienter med sjukdomar i stöd- och rörelseorganen. Patienterna kommer från hela västra kustområdet och, till följd av valfriheten, även från övriga Finland. På Åucs Orto utför vi också de allra mest krävande protesoperationerna och behandlar komplikationer som hör ihop med dem.

Fler och fler barn som sysslar med idrott lider av belastningsskador i stöd- och rörelseorganen. Dessa skador förekommer inte på samma sätt hos vuxna. Behandlingen av symptom i stöd- och rörelseorganen hos växande unga kräver således specialkunskap. Hos oss finns ett höftledscenter för barn och unga vuxna där det utförs höftledssparande kirurgi.