ÅUCS Orto – Förstklassig vård

ÅUCS Orto är en kompetensenhet för behandling och forskning av sjukdomar i stöd- och rörelseorganen vid Åbo universitetscentralsjukhus. Vi främjar motion och livsglädje, dygnet runt, för människor i alla åldrar.


Hos oss arbetar toppexperter inom sjukdomar i stöd- och rörelseorganen. De ser till att du alltid får den vård du behöver. Högklassig vetenskaplig forskning och evidensbaserad behandling är grunden för allt vi gör. Förutom vanlig ledvärk behandlar vi även de mest krävande sjukdomar och olycksfall.

Förändringar under sommaren

Under sommaren 2024 kommer vår verksamhet vid ÅUCS Orto Kirurgiska sjukhuset att begränsas enligt följande: Dagkirurgiska enheten är stängd 28.6.–28.7.2024. Vårdavdelningarna är stängda under juli månad, och dessutom är verksamheten delvis begränsad under juni och augusti. Det finns poliklinisk verksamhet under hela sommaren, men en del av poliklinikmottagningarna har flyttats till T-sjukhuset. Kontrollera mottagningens plats […]

Kesäinen merimaisema.
Kaksi hoitajaa auttamassa potilasta kyynärsauvakävelyssä osaston käytävällä.

Hjälp från dagkirurgin till förlängda operationsköer vid ÅUCS Orto

I ÅUCS Orto genomfördes förra hösten 30% av de primära knä- och höftprotesoperationerna som dagkirurgiska ingrepp. Tack vare ökningen av dagkirurgiska ingrepp har ÅUCS Orto kunnat effektivera verksamheten och påskynda tillgängligheten till vård för alla våra patienter. Nu kan sjukhusets vårdplatser användas för de patienter som verkligen behöver dem. På basen av feedbacken har patienterna varit mycket nöjda med dagkirurgins smidighet, och nästan alla skulle välja dagkirurgiskt ingrepp igen. 

Kädet klikkaamassa älypuhelimesta Omavointi-palvelun sisäänkirjautumista.

Effektivitet och hälsofördelar vid behandling av sjukdomar i stöd- och rörelseorganen

Sjukdomar i stöd- och rörelseorganen är den vanligaste anledningen till läkarbesök i Finland. Även om sjukdomar i stöd- och rörelseorganen sällan hotar livet, har de en stor inverkan på människors livskvalitet och funktionsförmåga. Vår befolkning åldras, och antalet åldersrelaterade vävnadsdegenerativa sjukdomar, som artros, ökar. Utmaningen för vår hälso- och sjukvård är att rikta behandling och de skattepengar som används till den så att gemensamma, begränsade resurser räcker till för att täcka de nödvändiga tjänsterna. Mätning av behandlingens effektivitet och uppnådda hälsofördelar är viktigt för att hitta optimala lösningar både ur finansiärens, arrangörens och patientens perspektiv.

Välkommen till vård hos oss!

För att få en vårdbedömning vid ÅUCS Orto behöver du en remiss till specialsjukvården. Du kan söka dig till din egen hälsostation, företagshälsovård eller privatläkare för bedömning. Läkaren skriver remiss till sjukhuset för undersökning eller behandling i fall sjukdomen, skadan eller symtomet kräver det. Efter att remissen anlänt bedömer vår läkare vårdbehovet och kallar dig vid behov till ett poliklinikbesök.

Nuoren potilaan käsi, johon on asetettu lasta punaisella siteellä ranteen, pikkusormen ja nimettömän ympärille.

Förlängda väntetider till vård

På grund av bristen på vårdpersonal och bristen på platser för eftervård fortsätter nedskärningarna i vår kirurgiska verksamhet. Tyvärr har detta förlängt väntetiderna till planerade operationer. Vi ber om ursäkt för dessa förlängda väntetider. För att erbjuda vård av hög kvalitet till så många patienter som möjligt, strävar vi efter en smidig, säker och tidigast möjlig utskrivning. Vi har bland annat utvecklat vår dagkirurgiska verksamhet. Vi satsar också på rekrytering för att förbättra våra personalresurs

Lääkäri ja hoitaja istuvat pöydän ääressä katsomassa röntgenkuvia

Vi bedriver högklassig forskning till förmån för våra patienter

Patienterna har nytta av registret som ÅUCS leder

Vi gör dig frisk, alla medel i bruk

Valkoiseen takkiin pukeutunut lääkäri kietoo sidettä lapsen oikean ranteen ympärille.

Högklassig vård för alla ådrar

Bekanta dig med vårt sakkunniga team

I Finland är sjukdomar i stöd- och rörelseorganen den vanligaste orsaken till att uppsöka läkare och en av de vanligaste orsakerna för sjukfrånvaro. Med hjälp av utvecklad diagnostik och behandlingsmetoder kan vi erbjuda varje patient en skräddarsydd vård. Tyks Ortos läkare, fysioterapeuter och övriga personal bildar tillsammans ett sakkunnigt team som alltid ger dig den vård som lämpar sig bäst utgående från dina besvär. Bekanta dig närmare med vår personal.

Information och tidsbokning för patienter med remiss

Har du redan fått en remiss till läkare eller fysioterapeut samt information om den elektroniska tidsbokningstjänsten? Då kan du boka, flytta eller avboka din tid via vår elektroniska tidsbokningstjänst. Tjänsten kräver en stark identifiering (mobilcertifikat eller bankkoder). Vi utvidgar vår elektroniska tidsbokningstjänst för att gälla alla patientgrupper. Har du redan fått ett textmeddelande där du […]

Du har frihet att välja din vårdplats

Du vet väl att även om du bor någon annanstans i Finland eller i EU-området, så har du rätt att fritt välja din vårdenhet bland Finlands specialsjukvårds enheter inom den offentliga sektorn. Du är välkommen till oss. För oss är patienten expert på sin vård och den som bäst kan bedöma resultatet av den. Tillsammans […]

hoitaja keskustelee potilaan kanssa.

Nöjda patienter är den bästa responsen

De senaste åren har medeltalet från responsen varit ungefär 4.8 (fem är bästa möjliga). Vi är mycket nöjda över att patienterna har uppskattat sin vård.