Åucs Orto – Förstklassig vård

Högklassig vård för alla ådrar

Vi vårdar patienter med sjukdomar i stöd- och rörelseorganen. Patienterna kommer från hela västra kustområdet och, till följd av valfriheten, även från övriga Finland. På Åucs Orto utför vi också de allra mest krävande protesoperationerna och behandlar komplikationer som hör ihop med dem. Fler och fler barn som sysslar med idrott lider av belastningsskador i […]

Valkoiseen takkiin pukeutunut lääkäri kietoo sidettä lapsen oikean ranteen ympärille.

Är en operation alltid det bästa alternativet?

Vi är specialister på operationsvård, men inser samtidigt att en operation alltid medför risker. För sjukdomar i leder och stödorgan finns det ofta behandlingsmetoder som är effektivare än en operation. Vi opererar, men bara om det är det bästa alternativet för dig!

Lääkäri ja hoitaja istuvat pöydän ääressä katsomassa röntgenkuvia

Vi utför krävande specialledprotesoperationer

Led- och mjukdelsförändringar orsakade av reumasjukdomar är annorlunda än de som orsakats av artros. Ledförstörelsen är ofta mycket svårgradig. Vid rekonstruktiva reumaoperationer behövs därför tekniskt specialkunnande samt kännedom om patientens grundsjukdom. Reumapatientens ingrepp bör utföras vid så rätt tidpunkt som möjligt, vilket kräver ett nära samarbete mellan bl.a. reumatologen, rehabiliteringen, ergoterapeuten, fysioterapeuten och den operativa […]

Idrottsskador behandlas av specialister

Läkare och fysioterapeuter på Tyks Orto har, som ansvariga för lagens hälsa, uppnått världsmästerskap. De har ett sällsynt och brett kunskapsområde inom idrottsskador. Alla som älskar idrott vill tillbaka till löpspåren och spelplanerna igen så fort som möjligt, detta mål vill vi stöda med vårt kunnande.

Koronavirus kuvattuna mikroskoopilla

Information för våra patienter och besökare gällande coronavirusepidemin

Alla polikliniska patienter och besökare bör använda munskydd på Åucs Orto Kirurgiska sjukhus. Mängden besökare bör hållas så liten som möjligt. Det är bra att komma ihåg att det trots munskydd fortfarande är viktigast att tvätta händerna och hålla avstånd. Med dessa riktlinjer försöker vi skydda både patienterna och personalen från att utsättas för corona. Munskydd behövs inte på sjukhusets utomhusområden.

hoitaja keskustelee potilaan kanssa.

Nöjda patienter är den bästa responsen

Du har frihet att välja din vårdplats

Information och tidsbokning för patienter med remiss

Bekanta dig med vårt sakkunniga team

Bekanta dig med vårt sakkunniga team

I Finland är sjukdomar i stöd- och rörelseorganen den vanligaste orsaken till att uppsöka läkare och en av de vanligaste orsakerna för sjukfrånvaro. Med hjälp av utvecklad diagnostik och behandlingsmetoder kan vi erbjuda varje patient en skräddarsydd vård. Tyks Ortos läkare, fysioterapeuter och övriga personal bildar tillsammans ett sakkunnigt team som alltid ger dig den vård som lämpar sig bäst utgående från dina besvär. Bekanta dig närmare med vår personal.

Information och tidsbokning för patienter med remiss

Elektronisk tidsbokning      Omavointi-enkäten Har du redan fått en remiss till läkare eller fysioterapeut samt information om den elektroniska tidsbokningstjänsten? Då kan du boka, flytta eller avboka din tid via vår elektroniska tidsbokningstjänst. Tjänsten kräver en stark identifiering (mobilcertifikat eller bankkoder). Vi utvidgar vår elektroniska tidsbokningstjänst för att gälla alla patientgrupper. Har du redan fått ett […]

Du har frihet att välja din vårdplats

Du vet väl att även om du bor någon annanstans i Finland eller i EU-området, så har du rätt att fritt välja din vårdenhet bland Finlands specialsjukvårds enheter inom den offentliga sektorn. Du är välkommen till oss. För oss är patienten expert på sin vård och den som bäst kan bedöma resultatet av den. Tillsammans […]

hoitaja keskustelee potilaan kanssa.

Nöjda patienter är den bästa responsen

De senaste åren har medeltalet från responsen varit ungefär 4.8 (fem är bästa möjliga). Vi är mycket nöjda över att patienterna har uppskattat sin vård.