Åucs Orto – Förstklassig vård

Vi bedriver högklassig forskning till förmån för våra patienter

Din vård baserar sig på nyaste evidensbaserade behandling. Som en del av universitetssjukhus är forskning viktigt för oss. Vi deltar i många nationella och internationella forskningar vars mål är att förbättra vårdpraxis och utveckla nya vårdmetoder för olika stöd- och rörelseorganens sjukdomar. I operativ, eller kirurgisk vård är det specialister på ortopedisk kirurgi som vårdar […]

Lääkäri ja hoitaja istuvat pöydän ääressä katsomassa röntgenkuvia

Patienterna har nytta av registret som Åucs leder

Värdefull information om primär- och reoperationer per protesmodell Med hjälp av Ledprotesregistret erhålls förstklassig information om bl.a. användning och funktionsduglighet av olika ledprotesmodeller samt antal reoperationer och komplikationer. Denna information kan utnyttjas i kvalitetsdefiniering mellan olika aktörer och även angående en viss kirurg. Värdefull information som Ledprotesregistret producerar utnyttjas för att stöda olika val i […]

Vi gör dig frisk, alla medel i bruk

En del av vuxenålders, speciellt slitningssjukdomar kan förebyggas med god och möjligen tunnare vård i barndomsåldern. Vi vårdar patienter från barndom till ålderdom. Vi gör ett tätt samarbete med primärvården i förebyggande vård hos patienter (viktkontroll, sluta röka) samt rehabiliteringshandledning innan patienten skickas till värdering av kirurgisk vård. Vi har också konsultationstelefon för hälsovårdens yrkespersonal. […]

Valkoiseen takkiin pukeutunut lääkäri kietoo sidettä lapsen oikean ranteen ympärille.

Högklassig vård för alla ådrar

Vi vårdar patienter med sjukdomar i stöd- och rörelseorganen. Patienterna kommer från hela västra kustområdet och, till följd av valfriheten, även från övriga Finland. På Åucs Orto utför vi också de allra mest krävande protesoperationerna och behandlar komplikationer som hör ihop med dem. Fler och fler barn som sysslar med idrott lider av belastningsskador i […]

Är en operation alltid det bästa alternativet?

Vi är specialister på operationsvård, men inser samtidigt att en operation alltid medför risker. För sjukdomar i leder och stödorgan finns det ofta behandlingsmetoder som är effektivare än en operation. Vi opererar, men bara om det är det bästa alternativet för dig!

Lääkäri ja hoitaja istuvat pöydän ääressä katsomassa röntgenkuvia

Vi utför krävande specialledprotesoperationer

Idrottsskador behandlas av specialister

hoitaja keskustelee potilaan kanssa.

Nöjda patienter är den bästa responsen

Du har frihet att välja din vårdplats

Bekanta dig med vårt sakkunniga team

I Finland är sjukdomar i stöd- och rörelseorganen den vanligaste orsaken till att uppsöka läkare och en av de vanligaste orsakerna för sjukfrånvaro. Med hjälp av utvecklad diagnostik och behandlingsmetoder kan vi erbjuda varje patient en skräddarsydd vård. Tyks Ortos läkare, fysioterapeuter och övriga personal bildar tillsammans ett sakkunnigt team som alltid ger dig den vård som lämpar sig bäst utgående från dina besvär. Bekanta dig närmare med vår personal.

Information och tidsbokning för patienter med remiss

Elektronisk tidsbokning      Omavointi-enkäten Har du redan fått en remiss till läkare eller fysioterapeut samt information om den elektroniska tidsbokningstjänsten? Då kan du boka, flytta eller avboka din tid via vår elektroniska tidsbokningstjänst. Tjänsten kräver en stark identifiering (mobilcertifikat eller bankkoder). Vi utvidgar vår elektroniska tidsbokningstjänst för att gälla alla patientgrupper. Har du redan fått ett […]

Du har frihet att välja din vårdplats

Du vet väl att även om du bor någon annanstans i Finland eller i EU-området, så har du rätt att fritt välja din vårdenhet bland Finlands specialsjukvårds enheter inom den offentliga sektorn. Du är välkommen till oss. För oss är patienten expert på sin vård och den som bäst kan bedöma resultatet av den. Tillsammans […]

hoitaja keskustelee potilaan kanssa.

Nöjda patienter är den bästa responsen

De senaste åren har medeltalet från responsen varit ungefär 4.8 (fem är bästa möjliga). Vi är mycket nöjda över att patienterna har uppskattat sin vård.