Bekanta dig med vårt sakkunniga team

I Finland är sjukdomar i stöd- och rörelseorganen den vanligaste orsaken till att uppsöka läkare och en av de vanligaste orsakerna för sjukfrånvaro. Med hjälp av utvecklad diagnostik och behandlingsmetoder kan vi erbjuda varje patient en skräddarsydd vård. Tyks Ortos läkare, fysioterapeuter och övriga personal bildar tillsammans ett sakkunnigt team som alltid ger dig den vård som lämpar sig bäst utgående från dina besvär. Bekanta dig närmare med vår personal.