Patienterna har nytta av registret som Åucs leder

Värdefull information om primär- och reoperationer per protesmodell

Med hjälp av Ledprotesregistret erhålls förstklassig information om bl.a. användning och funktionsduglighet av olika ledprotesmodeller samt antal reoperationer och komplikationer. Denna information kan utnyttjas i kvalitetsdefiniering mellan olika aktörer och även angående en viss kirurg. Värdefull information som Ledprotesregistret producerar utnyttjas för att stöda olika val i dagliga arbetet. Detta register ger information även till sjukvårdsdistriktens ledning för att stöda ledandet.

Operationsuppgifter om primär- och reoperationer av knä- och höftledsproteser förs i elektroniskt form rakt från operationssalar till Ledprotesregistret.

Dessa siffror kan inte utnyttjas ensam för att dra raka slutsatser om olika sjukhus, vilka som är bästa eller sämsta. Olika sjukhus har olika patientgrupper och vårdpraktiker samt olika praxis hur fullständigt reoperationerna anmäls. Men siffrorna är nog av riktningsgivande natur.

Antalet reoperationer av höft- och knäproteser på Åucs är på samma goda nivå som på andra universitetssjukhus om de ställs i relation till hur täckande anmälningarna är. Antalet allvarliga ledprotesinfektioner på Åucs ligger klart under medelvärdet i landet.

Reoperationsanmälningarna av höft- och knäprotes är utomordentligt täckande på Åucs. På Åucs skickas information om primär- och reoperationer automatiskt till Institutet för hälsa och välfärd (THL) med hjälp av BCB Medicals Implant Database -informationssystem.