Saamme sinut kuntoon, käytössä kaikki keinot

Osa aikuisiän erityisesti kulumasairauksista voidaan ennaltaehkäistä hyvällä ja mahdollisesti kevyemmällä hoidolla lapsuusiässä. Hoidamme potilaita lapsuudesta vanhuuteen. Teemme tiivistä yhteistyötä perusterveydenhuollon kanssa potilaiden ennaltaehkäisevässä hoidossa (painonhallinta, tupakoinnin lopettaminen) sekä kuntouttavan hoidon ohjauksessa ennen potilaiden leikkaushoidon arvioon lähettämistä.

Meillä toimii myös konsultaatiopuhelin terveydenhuollon ammattilaisille. Kaikki aikuisten tuki- ja liikuntaelinsairauksia koskevat lähetteet kohdentuvat meillä yhteen osoitteeseen, jossa koulutetut sairaanhoitajamme tarkistavat, että lähetteen liitteet ovat kunnossa ja ohjaavat sen sitten suoraan oikeaan hoitoprosessiin.

Vaivan alkuun liittyvät esitiedot, lääkärin tutkimuslöydökset ja potilaan itse täyttämät oirekyselyt antavat meille arvokasta tietoa hoidon tarpeen arviossa ja hoidon suunnittelussa. Joskus oireita pystytään lievittämään ja poistamaan kuntouttavan hoidon ja fysioterapian avulla ja joskus leikkaushoito on paras vaihtoehto. Meille potilas itse on hoitonsa ja sen onnistumisen arvioinnin paras asiantuntija. Seuraamme antamamme hoidon laatua ja vaikuttavuutta laaturekistereiden avulla. Saamme sinut yhdessä kuntoon!

Tyks Ortossa hoitopäätöksemme perustuvat tuoreimpiin hoitosuosituksiin, jotka perustuvat tutkittuun näyttöön. Kunkin potilaan kohdalla hoitopäätös tehdään aina yksilöllisesti. Meillä on käytössä kansainvälisestikin arvioiden erinomaiset resurssit potilashoidon toteuttamiselle. Esimerkkinä Tyksiin on saatu hankittua Suomen ja Pohjoismaiden ensimmäinen potilashoidossa käytössä oleva EOS-kuvantamislaitteisto. Tämä mahdollistaa potilaan kuvantamisen seisten, jolloin pystytään selvittämään tarkasti kuormitustilanteessa potilaan kolmiulotteinen mekaaninen akseli selkärangan tai alaraajojen virheasentojen leikkauksissa.

Leikkaussaliin hankittu O-kaari mahdollistaa tarkan leikkauksen aikaisen kuvantamisen. Tyksissä on ensimmäisenä Suomessa otettu käyttöön tähystyksellisesti tehtävä polven trochleoplastia sekä alaraajan virheasennon korjausleikkaus magneettipidennettävällä ydinnaulalla. Hoidamme tekonivelleikkaukseen tulevia potilaita sekä koko Tyksin erityisvastuualueen haastavimmat tekonivelpotilaiden komplikaatiot. Meille on kansallisesti keskitetty vaativa lonkan niveltä säästävä kirurgia, jota tarvitsevat potilaat tulevat ympäri Suomea.

Meille on myönnetty Euroopan Unionin luuston harvinaissairauksien osaamisverkoston (ERN BOND) kumppanuusasema ainoana Suomessa.