Milloin hoitoon?

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat yleisin syy lääkärissäkäynteihin ja sairauslomiin Suomessa. Suuri osa näistä vaivoista on itsestään ohimeneviä, eikä vaadi erityistä hoitoa. Pitkittynyt haittaava vaiva tai akuutin tapaturman jälkeisen huomattava toimintakyvyn heikkeneminen ovat aina aiheita lääkärissäkäyntiin. Tyks Ortoon hoitoon pääset lääkärin lähetteellä, mikäli tarvitaan esimerkiksi leikkaushoidon arviota.

Vaivan alkuun liittyvät esitiedot, lääkärin tutkimuslöydökset ja potilaan itse täyttämät oirekyselyt antavat meille arvokasta tietoa hoidon tarpeen arviossa ja hoidon suunnittelussa. Meille potilas itse on hoitonsa ja sen onnistumisen arvioinnin paras asiantuntija. Seuraamme antamamme hoidon laatua ja vaikuttavuutta laaturekistereiden avulla. Saamme sinut yhdessä kuntoon!

Kaikessa toiminnassamme lähtökohtana on potilas, palvelu, laatu sekä turvallinen hoito. Tarjoamme potilaille joustavan hoitoon pääsyn sekä lähipalveluja koko sairaanhoitopiirin alueella. Hoitopaikan valinnanvapauden perusteella meille voi hakeutua hoitoon myös muualta Suomesta. Kauempaa tulevien potilaiden osalta pyrimme järjestämään kuvaukset ja poliklinikkakäynnit samalle päivälle ja näin vähentämään potilaiden matkustamista.