CORE Turku

Center of Orthopedic Research Turku

CORE Turku on Tyks Ortossa toimiva tutkimusryhmä, joka perustettiin joulukuussa 2022. Tutkimusryhmän tavoitteena on mahdollistaa tutkimuksen tekemistä Tyks Ortossa, erityisesti väitöskirjavaiheen jälkeen. Lisäksi CORE Turku tukee väitöskirjatutkijoita. Tutkimusryhmän painopisteenä on hoidon vaikuttavuuden tutkimus RCT- ja rekisteritutkimuksin.

Tutkimusryhmän vetäjinä toimivat dosentti Inari Laaksonen ja LT Elina Ekman.

Tutkimusryhmän johtajat

Kuva henkilöstä

Inari Laaksonen, Dos., LT

Valmistuin ortopedian ja traumatologian erikoislääkäriksi 2021 ja työskentelen polviortopedina Tyksissä. Kliinisen työn ohella teen kliinistä tutkimusta laajasti ortopediaan ja traumatologiaan liittyen. Väittelin tohtoriksi Turun yliopistosta vuonna 2014 ja vietin tämän jälkeen 2016-17 vuoden post doc –tutkijana USA:ssa Harvardin yliopistossa. Sain dosentin arvon 2019 ja tämän jälkeen olen ohjannut neljä jo valmistunutta väitöskirjaa. Perustimme yhdessä Elina Ekmanin kanssa CORE Turku nimisen tutkimusryhmän vuonna 2022 ja tavoitteenamme on mahdollistaa tutkimuksen tekemistä klinikassamme.

ORCHID ID: 0000-0001-6272-4010

Kasvokuva Elina Ekmanista
Elina Ekman, LT

Valmistuin ortopedian ja traumatologian erikoislääkäriksi vuonna 2018 ja väittelin lääketieteen tohtoriksi 2019. Traumatologian lisäkoulutusohjelman suoritin vuonna 2024. Kliinisessä työssäni vastaan luutuumoreiden hoidosta VARHAn alueella, lisäksi hoidan tapaturmapotilaita. Väitöksestä lähtien olen jatkanut ortopedian ja traumatologian tutkimusta laaja-alaisesti. Vuonna 2022 perustimme dos Inari Laaksosen kanssa CORE Turku tutkimusryhmän voidaksemme paremmin edistää ja koordinoida merkittävän ortopedisen ja traumatologisen tutkimuksen tekemistä Varhan alueella.

ORCHID ID: 0000-0003-1330-7418

Post doc-tutkijat

kuva henkilöstä
Ida Rantalaiho, LT

Valmistuin ortopedian ja traumatologian erikoislääkäriksi vuonna 2020 ja sen jälkeen olen työskennellyt selkäortopedian vastuualueella. Lisäksi hoidan päivystysluontoisesti tapaturmapotilaita. Väittelin lääketieteen tohtoriksi 2022 ja alkuvuonna 2024 valmistuin selkäkirurgian lisäkoulutusohjelmasta selkäkirurgiksi. Tohtorintutkinnon jälkeen olen jatkanut aktiivisesti tutkimustyötä, jonka painopiste on omalla erikoisalallani selkäkirurgiassa, mutta lisäksi yhteistyössä muiden CORE tutkimusryhmäläisten kanssa osallistun laaja-alaisemminkin tutkimustyöhön.

ORCHID ID: 0000-0001-6203-1900

Kasvokuva Matias Hemmilästä
Matias Hemmilä, LT

Valmistuin ortopedian ja traumatologian erikoislääkäriksi vuonna 2018 ja väittelin lääketieteen tohtoriksi 2021 lonkan tekonivelten uusintaleikkauksista. Kliinisessä työssäni hoidan nivelrikkopotilaita ja teen lonkan ja polven tekonivelleikkauksia ja uusintaleikkauksia. Lisäksi hoidan tapaturmapotilaita. Tarkoituksena on jatkaa tutkimusta tekonivelpotilaiden hoidosta.

ORCHID ID: 0000-0003-3727-9036

Kasvokuva Valtteri Panulasta.
Valtteri Panula, LT

Olen ortopediaan ja traumatologiaan erikoistuva lääkäri. Väittelin lääketieteen tohtoriksi vuonna 2023. Väitöskirjani käsittelee lonkan tekonivelten tyyppikomplikaatioita. Tällä hetkellä keskityn tutkimustyössäni ortopediaan ja traumatologiaan liittyviin rekisteri-, RCT- sekä meta-analyysitutkimuksiin.

ORCHID ID: 0000-0001-6638-3188

Turkoosi hahmo
Heli Keskinen, LT

Valmistuin lastenkirurgiksi vuonna 2016 ja väittelin lasten skolioosikirurgiasta vuonna 2018. Ortopedian ja traumatologian erikoislääkäriksi valmistuin vuonna 2021. Lasten ortopedian ja traumatologian lisäkoulutusohjelman suoritin vuonna 2024. Tällä hetkellä toimin ortopedian ja traumatologian kliinisenä opettajana Turun yliopistossa sekä teen kliinistä työtä lastenortopedinä Turun yliopistollisessa keskussairaalassa. Tutkimustyötä olen jatkanut laaja-alaisesti ortopedian eri osa-alueilla.

ORCHID ID: 0000-0003-2707-2875

Väitöskirjatutkijat

Juho Hatakka

Jukka Honkanen

Karita Kohtala

Tuuli Erjanti

Oskari Leino

Kalle Dahl

Santtu Tikkala

Marjukka Hallinen

Muu tutkimushenkilökunta

statistikko: Joel Kostensalo

tutkimuskoordinaattori: Suvi Lähteenmäki

tutkimushoitajat: Sanna Johansson, Fanny Kaivonen

Rahoitus

Valtion tutkimusrahoitus (VTR)

Käynnissä olevat tutkimukset

Prospektiiviset monikeskustutkimukset

 • Limb injuries and post-injury rehabilitation trials – tibial shaft fracture (LIMPER-TSF)
  • Tutkimus on etenevä, satunnaistettu, monikeskustutkimus, jossa verrataan varhaista täysipainovarausta ja varhaista 6 viikon raajapainovarausta potilailla, joiden sääriluun varren murtuma on hoidettu ydinnaulauksella. Tavoite on selvittää työhön paluuta ja fyysistä toimintakykyä säärimurtumaleikkauksesta varhaiseen täysipainovaraukseen sekä varhaiseen raajapainovaraukseen ohjeistetuilla potilailla.

Rekisteritutkimukset

 • Regional Variations in Incidence and Treatment Trends of Achilles Tendon Ruptures in Finland between years 1997-2019 – A Nationwide Study
  • Tutkimus perustuu HILMO ja Avohilmo rekistereihin ja tarkoituksena on selvittää, onko akillesjännerepeämien insidenssissä ja hoidossa alueellisia eroja Suomessa.
 • The incidence, injury mechanism and changes in health care providers of operated distal biceps tendon ruptures in Finland – a nationwide registry study
  • Tutkimuksen perustuu HILMO rekisteriin ja tarkoituksena on arvioida distaalisten hauisjänteen repeämien esiintyvyyttä ja hoidon jakautumista julkisen ja yksityisen sairaanhoidon välillä Suomessa.
 • Incidence and treatment of hip fractures in Finland – are we following guidelines?
  • Tutkimus perustuu HILMO rekisteriin ja tarkoituksena on selvitää lonkkamurtumien hoitoa ja mahdollisia muutoksia leikkaustekniikoissa Suomessa.
 • Proximal humerus fractures in Finland – regional differences in incidence and methods of treatment
  • Tutkimus perustuu HILMO ja Avohilmo rekistereihin ja tarkoituksena on selvittää, onko olkaluun yläosan murtuman insidenssissä ja hoitomuodoissa alueellisia eroja Suomessa.

Julkaisut

 1. Arimaa A, Salminen T, Knifsund J, Kytö V, Lankinen P, Laaksonen I. Anterior cruciate ligament reconstruction and concomitant procedures in Finland between 2004 and 2018 based on national registers. Acta Orthop. 2023 Feb 2;94:45-50. doi: 10.2340/17453674.2023.8481. PMID: 36728095; PMCID: PMC9893838.
  Pubmed linkki: Anterior cruciate ligament reconstruction and concomitant procedures in Finland between 2004 and 2018 based on national registers – PubMed (nih.gov)
 2. Erjanti T, Keskinen H, Rissanen T, Mäkelä K, Lankinen P, Laaksonen I, Koivu H. Radiological outcome of hallux valgus deformity correction with metatarsal osteotomy from a single-center cohort – Best results achieved by foot and ankle surgeons. Foot Ankle Surg. 2024 Jan;30(1):32-36. doi: 10.1016/j.fas.2023.08.004. PMID: 37673720.
  Pubmed linkki: Radiological outcome of hallux valgus deformity correction with metatarsal osteotomy from a single-center cohort – Best results achieved by foot and ankle surgeons – PubMed (nih.gov)
 3. Rantalaiho IK, Laaksonen I, Kostensalo J, Ekman EM, Ryösä AJ, Äärimaa VO. Mortality and subsequent fractures of patients with olecranon fractures compared to other upper extremity osteoporotic fractures. Shoulder Elbow. 2024 Apr;16(2):186-192. doi: 10.1177/17585732221124301. PMID: 38655414; PMCID: PMC11034465.
  Pubmed linkki: Mortality and subsequent fractures of patients with olecranon fractures compared to other upper extremity osteoporotic fractures – PubMed (nih.gov)
 4. Tikkala S, Tirkkonen K, Ekman E, Lehtimäki K. Experience with tissue bank services in 2014 and 2020 in Turku, Finland. Transplantation Proceedings. 2023 Dec;55(10):2345-2353. doi: 10.1016/j.transproceed.2023.09.030. 
  Pubmed linkki: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37891018/

Yhteistyötahot

The Royal Orthopaedic Hospital, Birminghman logo.

The Royal Orthopaedic Hospital, Birminghman, UK