Potilaat hyötyvät Tyksin johtamasta rekisteristä

Arvokkaita tietoja ensi- ja uusintaleikkauksista proteesimalleittain

Tekonivelrekisterin avulla saadaan ensiluokkaista tietoa mm. eri tekonivelmallien käytöstä, toimivuudesta sekä uusintaleikkaus- ja komplikaatioiden määristä. Näitä tietoja voidaan hyödyntää laadun määrittämisessä eri hoidon tarjoajien välillä ja jopa kirurgikohtaisesti. Tekonivelrekisterin tuottamaa arvokasta tietoa käytetäänkin jokapäiväisen työn valintojen tukena. Rekisteri tuottaa tietoa myös sairaanhoitopiirien johdolle johtamisen tueksi.

Leikkaustiedot lonkan ja polven tekonivelten ensi- ja uusintaleikkauksista siirtyvät Tekonivelrekisteriin sähköisessä muodossa suoraan leikkaussaleista. 

Suoria johtopäätöksiä sairaaloiden paremmuudesta tai huonoudesta ei voi vetää pelkästään näistä luvuista; taustalla on eroja potilasryhmissä, hoitokäytännöissä ja uusintaleikkausten ilmoittamisen täydellisyydessä. Suuntaa nämä luvut kuitenkin antavat.

Tyksin lonkan ja polven tekonivelten uusintaleikkausten määrät ovat ilmoituskattavuuteen suhteutettuna samaa hyvää tasoa kuin muissa yliopistosairaaloissa. Vakavien tekonivelinfektioiden määrä Tyksissä on selvästi maan keskiarvon alapuolella.

Lonkan ja polven tekonivelten uusintaleikkausten ilmoituskattavuus on Tyksissä erinomainen. Tyksin ensi- ja uusintaleikkaustiedot toimitetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle (THL) automaattisesti BCB Medicalin Implant Database -tietojärjestelmän avulla.