Tieteellinen tutkimus

Yliopistosairaalana korkealaatuisen tieteellisen tutkimusnäytön tuottaminen on keskeinen tehtävämme. Tyks Ortossa teemme jatkuvasti tieteellistä tutkimusta hoidon laadusta ja vaikuttavuudesta. Meillä on käynnissä useita kliinisiä tutkimuksia sekä rekisteritutkimuksia liittyen eri nivelten hoitomenetelmiin ja niiden vaikuttavuuteen. Lisäksi olemme mukana erilaisissa kansallisissa ja kansainvälisissä monikeskustutkimuksissa. Tyks Orton tutkimusyksikön toimintaa johtaa professori Keijo Mäkelä.

Korkeatasoinen tieteellinen tutkimus ja näyttöön perustuvat hoitoratkaisut ovat kaiken toimintamme perusta.

Tyks Orton ja Turun yliopiston yhteistyö ortopedisessä tutkimuksessa on ollut viime vuosina erittäin hedelmällistä. Painopistealueena ovat satunnaistetut kliiniset tutkimussarjat sekä laaturekisteritutkimus.
Tyks Orton rooli laaturekisterien kehittämisessä maassamme on ollut merkittävä.

– Professori Keijo Mäkelä,
Tyks Orton tutkimusyksikön johtaja

Kliiniset tutkimukset

Tyks Ortossa on käynnissä useita kliinisiä satunnaistettuja tutkimuksia, joissa tarkastellaan käytössä olevien hoitomuotojen vaikuttavuutta. Saatujen tutkimustulosten pohjalta muokkaamme myös hoitokäytäntöjä.

Esimerkkinä voidaan mainita Tyks Orto-johtoisen satunnaistetun monikeskustutkimuksen tulokset koskien polven osa- ja kokotekonivelleikkausten tuloksia. Molemmilla hoitomenetelmillä saavutettiin erinomainen potilastyytyväisyys. Osatekonivelleikkauksesta potilaat toipuivat keskimäärin hieman nopeammin, mutta potilastyytyväisyys oli lopulta varsin sama. Tutkimuksemme perusteella molempia menetelmiä voi turvallisesti käyttää. 

Laaturekisterit

Tyks Orton laaturekisterit 

Kaikilta Tyks Orton potilailta kerätään systemaattisesti potilaan itsensä raportoimia tyytyväisyyspisteitä (patient reported outcome measure, PROM). Potilas itse täyttää tiedot voinnistaan ja toimintakyvystään ennen ja jälkeen hoidon.

Esimerkiksi lonkan, polven ja olkapään tekonivelleikkausten jälkeen potilaan kokema tyytyväisyys niveleensä – ja samalla elämänlaatu – paranee merkittävästi. Myös selän luudutusleikkauksen jälkeen potilastyytyväisyys on korkeaa tasoa.  

Suomen tekonivelrekisteri 

Kansallisen tekonivelrekisterin asiantuntijaryhmää on jo pidempään johdettu Tyks Ortosta käsin. Kansalliseen rekisteriin kirjataan tiedot koko Suomen osalta lonkan, polven, olkapään ja kyynärpään tekonivelleikkauksista.

Tekonivelrekisteriin perustuvat tutkimustulokset ovat muuttaneet hoitokäytäntöjä kansallisesti ja kansainvälisesti. Esimerkiksi iäkkäämmillä lonkkapotilailla ei nykyään suositella käytettäväksi sementittömiä, luutumisen kautta kiinnittyviä implantteja kohonneen uusintaleikkausriskin vuoksi. 

Pohjoismainen tekonivelrekisteri (Nordic Arthroplasty Register Association, NARA) 

Tyks Orto-johtoisesti kansallinen lonkka-, polvi- ja olkaproteesidata on saatu yhdistettyä pohjoismaiseen tekonivelrekisteriin. NARA-rekisteriin perustuen on julkaistu useita kymmeniä tutkimusraportteja kansainvälisissä julkaisusarjoissa(Linkki avautuu uuteen ikkunaan) (National Library of Medicine). 

Tutustu tutkimustyöhömme: