Me hoidamme vaativat erikoistekonivelleikkaukset

Reumasairauksien aiheuttamat nivel- ja pehmytkudosmuutokset ovat luonteeltaan erilaisia kuin nivelrikon yhteydessä ja niveltuhot ovat usein huomattavan vaikea-asteisia. Rekonstruktiivissa reumaleikkauksissa tarvitaan tämän vuoksi teknistä erityisosaamista ja kunkin potilaan perussairauden luonteen ja aktiivisuuden tuntemusta. Reumapotilaan toimenpiteet tulee suorittaa mahdollisimman oikea-aikaisesti, mikä edellyttää tiivistä yhteistyötä mm. lastentautien, reumatologian, kuntoutuksen, toimintaterapian, fysioterapian ja operatiivisen hoidon välillä.

Tyksin reumaortopediaosaaminen on jo nyt valtakunnallisesti tunnustettu; reumaortopedialla ulkopaikkakuntalaisten potilaiden osuus vuonna 2015 oli leikkauspotilaista yli 5 %. Yksiköllämme on Suomen suurin kokemus reumaolkapään, kyynärpään, ranteen ja nilkan sekä tiettyjen pienempien tekonivelten osalta.