Hoitoonpääsyajat

Alla voit tarkastella eri hoitoprosessiemme hoitoonpääsyaikoja. Odotusajat on esitetty päivien keskilukuina (mediaani) edellisen kahden viikon toteutuneen hoitoonpääsyn mukaan.On huomionarvoista, että nopeaa/välitöntä hoitoonpääsyä edellyttävät tapaukset laskevat mediaania ja  yksittäisen kiireettömän potilaan hoitoaika voi olla huomattavasti pidempi kuin mediaaniluku antaa ymmärtää. Pyrimme hoitamaan kaikki potilaamme lääketieteellisen kiireellisyyden perusteella järjestyksessä ja tasapuolisesti.

Hoidon tarpeen arviointi tarkoittaa aikaa, joka lähetteen saapumisesta kuluu siihen, että potilaalle varataan vastaanotto- tai toimenpideaika. Lähetteen käsittelyssä asiantuntijamme arvioi hoidon tarpeen ja kiireellisyyden lähetteessä olevien tietojen pohjalta ja pyytää tarvittaessa lisätietoja.
Päiviä ensikäyntiin tarkoittaa aikaa, joka kuluu ajanvarauksesta ensimmäiseen käyntiin Tyks Ortossa.
Päiviä toimenpiteeseen on aika, joka kuluu ensikäynnistä toimenpiteeseen.

Mikäli päivän kohdalla näkyy viiva (-), tarkoittaa se, että tilastotietoa tältä ajanjaksolta ei ole saatavilla.

Voit katsoa myös historiatietoja klikkaamalla ”tilastot” –painiketta (tilastoissa voi esiintyä pieniä muutoksia myös jälkikäteen kirjauksista johtuen).

Hoitoonpääsyaikoja tarkastellessa on hyvä huomioida, että esim. ennen tekonivelleikkausta on tehtävä paljon valmisteluja, jotka ottavat oman aikansa. Potilaan hampaisto on hoidettava kuntoon, mahdolliset perussairaudet oltava hyvässä hoitotasapainossa, leikkauksen jälkeinen arjen kulku suunniteltuna, kuntouttavat harjoitteet läpikäytynä ja leikkausalueen iho kunnossa leikkausta varten. Näillä toimenpiteillä mahdollisten komplikaatioiden ja infektioiden riskiä voidaan merkittävästi pienentää.

Tilanne

 

Hoidon tarpeen arviointi
(päiviä)
Päiviä ensikäyntiin
(päiviä)
Päiviä toimenpiteeseen
(päiviä)

Käsi

Hoidon tarpeen arviointi
(päiviä)
Päiviä ensikäyntiin
(päiviä)
Päiviä toimenpiteeseen
(päiviä)

Tilastot

Käsipotilaan hoitoketju

Kyynärpää

Hoidon tarpeen arviointi
(päiviä)
Päiviä ensikäyntiin
(päiviä)
Päiviä toimenpiteeseen
(päiviä)

Tilastot

Kyynärpääpotilaan hoitoketju

Olkapää

Hoidon tarpeen arviointi
(päiviä)
Päiviä ensikäyntiin
(päiviä)
Päiviä toimenpiteeseen
(päiviä)

Tilastot

Olkapääpotilaan hoitoketju

Selkä

Hoidon tarpeen arviointi
(päiviä)
Päiviä ensikäyntiin
(päiviä)
Päiviä toimenpiteeseen
(päiviä)

Tilastot

Selkäpotilaan hoitoketju

Lonkka/Lantio

Hoidon tarpeen arviointi
(päiviä)
Päiviä ensikäyntiin
(päiviä)
Päiviä toimenpiteeseen
(päiviä)

Tilastot

Lonkka/Lantiopotilaan hoitoketju

Polvi/Sääri

Hoidon tarpeen arviointi
(päiviä)
Päiviä ensikäyntiin
(päiviä)
Päiviä toimenpiteeseen
(päiviä)

Tilastot

Polvi/Sääripotilaan hoitoketju

Nilkka/Jalkaterä

Hoidon tarpeen arviointi
(päiviä)
Päiviä ensikäyntiin
(päiviä)
Päiviä toimenpiteeseen
(päiviä)

Tilastot

Nilkka/Jalkateräpotilaan hoitoketju