Selkä

Hoidamme selkäkirurgista hoitoa vaativia sairauksia potilaslähtöisesti, korkealaatuisesti sekä turvallisesti. Tavoitteemme on parantaa potilaiden toimintakykyä ja elämänlaatua.

Hoitoratkaisuissa huomioimme potilaan kokonaisvaltaisesti.  Mikäli poliklinikkakäynnillä päädytään leikkaushoitoon, leikkauksen ajankohta sovitaan tyypillisesti heti käynnin yhteydessä. Kaikkia selkäperäisistä oireista kärsiviä potilaita ei voida auttaa leikkauksella, mutta pyrimme silloin ohjaamaan oikeaan konservatiivisen hoidon toteutuspaikkaan.

Teemme vuosittain noin 500 selkäleikkausta. Tavallisin leikkaushoidon syy on selkärangan kulumasairaus, kuten välilevytyrä, selkärangankanavan ahtauma ja nikamasiirtymä. Hoidamme kirurgisesti myös selkärangan virheasentoja ja aikuisiän skoliooseja. Tyks Ortossa selkäpotilaita hoitava henkilökunta, ortopedit ja neurokirurgit, hoitajat ja fysioterapeutit, on keskittynyt nimenomaan selkäpotilaisiin. Leikkauksen jälkeinen kuntoutuminen suunnitellaan yksilöllisesti. Kuntoutumisessa tärkeintä on potilaan oma aktiivisuus ohjattujen harjoitteiden tekemiseen.

Olemme mukana kehittämässä kansallista selkäkirurgian hoitotulosten laaturekisteriä ja teemme yhteistyötä muiden pohjoismaisten selkäkirurgien kanssa. Kehitämme jatkuvasti työmme laatua potilailta saamamme palautteen ja hoitotulosten perusteella.

Voit lukea lisää selän vaivoista Terveyskylän Niveltalosta.

Lapset ja nuoret

Idiopaattinen skolioosi on lasten tavallisimpia selän virheasentoja, jota esiintyy noin 6% kasvuikäisistä tytöistä. Varhainen toteaminen mahdollistaa virheasennon hoitamisen korsetilla tai ilman luudutusleikkausta, esimerkiksi selän pingotusleikkauksella.

Lannerangan rasitusmurtuma (spondylolyysi ja –listeesi) on lasten tavallisin selkäkivun aiheuttaja, jota todetaan noin 5% kasvunsa päättäneistä lapsista. Aikainen toteaminen mahdollistaa murtuman hoitamisen tukiliivillä, jolloin murtumat usein luutuvat. Harvinaisissa tapauksissa on leikkaushoito on tarpeen.

Kasvuikäisen lapsen selän virheasento tai yli 2 viikkoa jatkunut kipu ovat aiheita lastenortopedin arvioille.