Lonkka / Lantio

Olemme erikoistuneet hoitamaan lonkan ja lantion alueen vammoja ja sairauksia. Tarjoamme nopeita, tehokkaita ja uusimpaan tutkimukselliseen näyttöön perustuvia hoitoratkaisuja laadukkaan ja turvallisen hoidon takaamiseksi. Hoidamme tekonivelleikkaukseen tulevia potilaita sekä koko ERVA-alueen haastavimmat tekonivelpotilaiden komplikaatiot. Meille on kansallisesti keskitetty vaativa lonkan niveltä säästävä kirurgia, jota tarvitsevat potilaat tulevat ympäri Suomea.

Tekonivelpotilaiden hoidossa noudatamme kansallisia suosituksia. Tyks Orton osastonylilääkäri Keijo Mäkelä johtaa Suomen ja pohjoismaiden tekonivelrekisteriä (NARA- Nordic Artroplasty Register Association), jonka avulla voimme seurata hoitojen tehoa, turvallisuutta ja kustannuksia kansallisella ja pohjoismaiden tasolla. Lisäksi olemme mukana useissa kansainvälisissä monikeskustutkimuksissa, joissa useimmissa olemme Suomen vastuututkijoina.

Tavoitteenamme on olla pohjoismaiden paras lonkan niveltä säästävän kirurgian ja tekonivelpotilaiden hoitoa tarjoava yksikkö.

Leikkaustoimintaamme on jaettu Tyks Orto Kirurgiseen sairaalaan sekä Tyks Salon sairaalaan.

Voit lukea lisää lonkan vaivoista Terveyskylän Niveltalosta.

Lapset ja nuoret

Synnynnäinen lonkan sijoiltaanmeno todetaan tavallisimmin jo vastasyntyneen kotiinlähtötarkastuksessa. Hyvällä ja varhain toteutetulla valjashoidolla päästään useimmiten erinomaiseen pitkäaikaistulokseen.

Synnynnäinen lonkan vajaakehittyneisyys on tavallinen syy teini-ikäisen lonkkakipuihin. Lasten lonkan kiputiloissa varhainen toteaminen mahdollistaa nivelen säästämisen hyvällä pitkäaikaistuloksella. Osa näistä vaatii nopeaa toimenpidettä hyvän tuloksen saavuttamiseksi (lonkan epifyseolyysi).