Polvi / Sääri

Olemme erikoistuneet hoitamaan polven alueen vammoja ja sairauksia. Hoidamme polven sairauksien ja vammojen leikkaushoitoon tulevia potilaita sekä koko ERVA-alueen alaraajan virheasentokorjausleikkaukset, haastavammat rustovaurioiden korjaukset ja haastavimmat tekonivelpotilaiden komplikaatiot.

Tekonivelpotilaiden hoidossa noudatamme kansallisia suosituksia. Tyks Orton osastonylilääkäri Keijo Mäkelä johtaa Suomen ja pohjoismaiden tekonivelrekisteriä (NARA- Nordic Artroplasty Register Association), jonka avulla voimme seurata hoitojen tehoa, turvallisuutta ja kustannuksia kansallisella ja pohjoismaiden tasolla. Tyypillisimmät tähystyskirurgiset leikkauksemme ovat nivelkierukan korjaus, eturistisiteen korjaus, polvilumpion sijoiltaanmenon ja epävakauden vakautusleikkaus sekä rustovaurioiden korjaukset.

Teemme aktiivisesti tutkimustyötä liittyen yleisimpiin polven sairauksiin ja vammoihin (mm. polven tekonivelkirurgia, eturistisiteen leikkaushoito, nivelkierukan repeämien hoito). Tutkimusryhmämme on mukana useammassa kansallisessa ja kansainvälisessä polvea koskevassa tutkimuksessa.

Tavoitteenamme on olla pohjoismaiden paras polvipotilaiden hoitoa tarjoava yksikkö. Kaikessa toiminnassamme lähtökohtana on potilas, palvelu, laatu sekä turvallinen hoito.

Leikkaustoiminta on jaettu Tyks Orto Kirurgiseen sairaalaan sekä Tyks Salon sairaalaan.

Voit lukea lisää polven vaivoista Terveyskylän Niveltalosta.