Patienterna har nytta av registret som Åucs leder

Värdefull information om primär- och reoperationer per protesmodell Med hjälp av Ledprotesregistret erhålls förstklassig information om bl.a. användning och funktionsduglighet av olika ledprotesmodeller samt antal...

Vi gör dig frisk, alla medel i bruk

En del av vuxenålders, speciellt slitningssjukdomar kan förebyggas med god och möjligen tunnare vård i barndomsåldern. Vi vårdar patienter från barndom till ålderdom. Vi gör...