Vi utför krävande specialledprotesoperationer

Led- och mjukdelsförändringar orsakade av reumasjukdomar är annorlunda än de som orsakats av artros. Ledförstörelsen är ofta mycket svårgradig. Vid rekonstruktiva reumaoperationer behövs därför tekniskt specialkunnande samt kännedom om patientens grundsjukdom. Reumapatientens ingrepp bör utföras vid så rätt tidpunkt som möjligt, vilket kräver ett nära samarbete mellan bl.a. reumatologen, rehabiliteringen, ergoterapeuten, fysioterapeuten och den operativa vården.

Tyks kunnande inom reumaortopedi är redan nu nationellt erkänt; år 2015 var över 5 % av de reumaortopediska patienterna som opererades från en annan kommun. Vår enhet har den största erfarenheten av ledproteser för reumaaxlar, -armbågar, -handleder och -vrister i Finland.