Tekonivelpotilaat pääsevät hoitoon oikea-aikaisesti Tyks Ortossa

Julkaistu: toukokuu 2021

Tyksin tuki- ja liikuntaelinsairauksien huippuyksikössä Tyks Ortossa tekonivelleikkaukseen pääsy on korona-pandemiasta huolimatta nopeutunut viimeisen vuoden aikana. Potilasryhmäkohtaisia hoitoonpääsyaikoja voi nyt seurata viikkotasolla reaaliaikaisesti Tyks Orto –nettisivuilta.

”Olemme saaneet hoitoprosessien tehostamisen ansiosta odotusaikoja lyhennettyä elokuusta alkaen tehokkaasti koronasta huolimatta ja tällä hetkellä leikkauksen keskimääräinen odotusaika polven ja lonkan tekonivelleikkausten osalta on n. 40 päivää kun se esimerkiksi vuoden 2020 alussa oli vielä n. 90 päivää” kertoo tekonivelortopedian vastuualuejohtaja Mikko Karvonen.

”Esimerkiksi ennen tekonivelleikkausta on tehtävä paljon valmisteluja, jotka ottavat oman aikansa. Potilaan hampaisto on hoidettava kuntoon, mahdolliset perussairaudet oltava hyvässä hoitotasapainossa, leikkauksen jälkeinen arjen kulku suunniteltuna, kuntouttavat harjoitteet läpikäytynä ja leikkausalueen iho kunnossa leikkausta varten. Näillä toimenpiteillä mahdollisten komplikaatioiden ja infektioiden riskiä voidaan merkittävästi pienentää”.

Tyks Orton toimialuejohtaja Ville Äärimaa kertoo, että tarve tekonivelleikkauksille kasvaa selkeästi väestön ikääntyessä. On kuitenkin huomioitava, että monessa tapauksessa leikkausta voidaan kuntouttavan hoidon avulla lykätä tai jopa välttää kokonaan. Tekonivel ei koskaan ole oman terveen nivelen veroinen ja on tärkeää, että potilasinformaatio on onnistunutta ja potilaan odotukset hoidon tuloksesta ja mahdollisista riskeistä ovat realistiset. Tekonivelleikkaukseen pääsee kyllä helposti kun sen aika on. Oikeanlaisen potilasinformaation välittämiseksi ja leikkausta edeltävän riittävän kuntouttavan hoidon ja tarpeellisten valmisteluiden toteuttamiseksi yhteistyö kaikkien terveydenhuollon toimijoiden kesken tulisi olla saumatonta. Olemme tyytyväisiä sujuvasta yhteistyöstä alueemme terveyskeskusten kanssa. Optimitilanteessa tekoniveltä lääketieteellisin perustein tarvitseva potilas tulee täysin terveyskeskuksen valmistelemana leikkausta varten meille ja tällöin voimme antaa suoraan leikkausajan, joka parhaiten sopii potilaalle. ”Tällaisessa tilanteessa voidaan unohtaa jonot, potilas saa nivelensä juuri silloin kun sen tarvitsee, kyse on oikea-aikaisuudesta” toteaa Äärimaa.

Tyks Orton tekonivelortopedian osastonhoitaja Teija Tiusanen iloitsee jatkuvasta positiivisesta palautteesta, jota saa potilailta. Toukokuun aikana avautuu myös mahdollisuus osallistua tekonivelpotilaiden digihoitopolulle, joka sujuvoittaa yhteydenpitoa ja tarjoaa potilaalle luotettavaa, monipuolista ja ajantasaista tietoa. Digihoitopolulle osallistuminen on täysin vapaaehtoista ja sieltä potilas saa lisätietoa vaivastaan ja tulevasta leikkauksestaan sekä voi viestitellä turvallisesti hoitajiemme kanssa mieltä askarruttavista ongelmista. Esimerkiksi leikkausalueen ihon kunto on yleinen kysymyksen aihe, jatkossa potilas voi ottaa kuvan kännykällään ja lähettää sen suoraan digihoitopolun kautta hoitajallemme katsottavaksi.

Seuraava artikkeli: