Är en operation alltid det bästa alternativet?

Vi är specialister på operationsvård, men inser samtidigt att en operation alltid medför risker. För sjukdomar i leder och stödorgan finns det ofta behandlingsmetoder som är effektivare än en operation.

Vi opererar, men bara om det är det bästa alternativet för dig!