Vrist / Fot

Åucs Ortos läkare bildar ett toppteam som alltid ger dig individuell vård i vrist- och fotsjukdomar och skador.

Symptom i vrist och fot är ganska vanliga. För att kunna garantera bästa möjliga vård för våra patienter baserar sig våra vårdbeslut på nyaste evidensbaserade behandlingsrekommendationer. Varje patient får alltid ett individuellt vårdbeslut. Många vrist- och handbesvär och -skador kan behandlas med rehabilitering med hjälp av fysioterapin.

Mest typiska tillstånd som kräver vård är hallux valgus, förslitning på stortåns basled, problem i ledband och senor samt avvikelse på fotens ställning. Vi har också endoproteskirurgi av vristledsförslitning.

Vi gör ett aktivt forskningsarbete angående mest allmänna fotskador och- sjukdomar.

Läs mer om vrist- och fotbesvär på Terveyskylän Niveltalo.