Hand

Vi är specialiserade i behandling av handens och underarmens sjukdomar och skador. Handkirurgerna vårdar benbrott och ledbandsskador samt handens och övre extremitetens mångfaldiga sjukdomar såsom tumörer, belastningssjukdomar och nervkompressioner av patienter i alla åldrar. Finkirurgiska (mikrokirurgiska) korrigeringar av nerver och blodkärl hör också till handkirurgens specialområden.

Talrika små strukturer på handområdet medför att handområdets kirurgi är speciellt uppmanande. Många handbesvär behöver dock inte opereras utan ett bra vårdresultat kan uppnås med medicinsk, ergoterapeutisk och fysioterapeutisk rehabilitering. Vi tar dig med till planering av din vård så att vi kan hitta det bästa möjliga vårdalternativet just för dig.

Flitig rehabilitering av handen är ytterst viktigt efter operationen och patienten är alltid nyckelpersonen i rehabilitering av sin hand. Opererande kirurgen, ergoterapeuten och fysioterapeuten planerar den bästa möjliga individuella rehabiliteringsplanen och patienten får grundliga instruktioner om en rätt rörelseträning av handen samt om rörelsebegränsningar.

Exempel på allmänna handkirurgiska operationer:

Befrielse av ett långvarigt handledskanalsyndrom dvs. medianusnervkompression

Operation av bindvävssträngar på handflatan (Dupuytrens kontraktur)

Korrektionsoperation av handledens ledbandsskada

Handens eller handledens benbrottoperation

Handens eller underarmens senskada

Krävande korrektionsoperationer av en avbruten nerv eller nervtransplantationer

Läs mer och handens och handledens besvär på Terveyskylän Niveltalo.