Höft / Bäcken

Vi är specialiserade i att behandla skador och sjukdomar i höft- och bäckenområdet. Vi erbjuder snabba och effektiva vårdlösningar som baserar sig på nyaste evidensbaserade behandlingsrekommendationer för att kunna garantera trygg vård av hög kvalitet. Vi vårdar patienter som ska på operation för insättning av ledprotes samt alla de mest utmanande fall i hela ERVA-området. Krävande ledsparande kirurgin är koncentrerad till oss nationellt och patienterna kommer till oss från hela landet.

Vi följer nationella rekommendationer i behandling av patienter med insättning av ledprotes. Åucs Ortos avdelningsöverläkare Keijo Mäkelä leder Finlands och de nordiska ländernas ledprotesregister (NARA- Nordic Artroplasty Register Association). Detta möjliggör att vi kan följa effektivitet, trygghet och kostnader av vården på nationella och internationella nivåer. Dessutom är vi med i flera internationella multicenterundersökningar, i flera av dem är det vi som har ansvar för undersökning för Finlands del.

Vårt mål är att vara den bästa enheten i Norden som erbjuder höftledsparande kirurgi och vård för ledprotespatienter.

Operationer genomförs på Åucs Orto Kirurgiska sjukhus och Åucs Salo sjukhus.

Läs mer om höftbesvär på Hälsobyns Ledhuset.

 

Barn och ungdomar

Medfödd luxation av höften upptäcks vanligast redan vid utskrivningskontroll av en nyfödd. Med god och tidigt genomförd selvård uppnås oftast ett utmärkt långtidsresultat.

Medfödd underutveckling av höften är den vanligaste orsaken till tonåringens höftsmärtor. När det är fråga om höftsmärtor hos barn möjliggör en tidig upptäckande ledsparning med gott långtidsresultat. En del av dessa kräver en snabb åtgärd för att kunna nå ett gott resultat (höftens epifyseolys).