Knä/ben

Vi är specialiserade i behandling av knäskador och -sjukdomar. Vi vårdar patienter som kommer till operation av knäsjukdomar och -skador och behandlar korrigeringsoperationer av felställningar i nedre extremiteterna inom hela ERVA-området, korrigeringar av mest utmanande broskskador och ledprotespatienternas mest utmanande komplikationer.

Vi följer nationella rekommendationer för vård av ledprotespatienter. Avdelningsöverläkare Keijo Mäkelä på Åucs Orto leder Finlands och de nordiska ländernas ledprotesregister (NARA- Nordic Artroplasty Register Association). Med hjälp av detta register har vi möjlighet att uppfölja effektivitet, trygghet och kostnader av vård på nationella och nordiska nivåer. Våra mest typiska titthålskirurgiska operationer är korrigering av menisken, korrigering av främre korsbandet, luxation av knäskål och stabiliseringsoperation av instabilitet samt korrigeringar av broskskador.

Vi gör ett aktivt forskningsarbete angående mest allmänna knäsjukdomar och -skador (bl.a. insättning av ledprotes i knä, kirurgisk vård av främre korsbandet, vård av ruptur av menisken). Vår forskningsgrupp är med i flera nationella och internationella knäforskningar.

Vårt mål är att vara den bästa enheten i Norden som erbjuder vård för knäpatienter. Utgångspunkter för all vår verksamhet är patient, service, kvalitet och trygg vård.

Operationer genomförs på Åucs Orto Kirurgiska sjukhus och Åucs Salo sjukhus.

Läs mer om knäbesvär påHälsobyns Ledhuset.