Armbåge

Vi behandlar olika sjukdomar samt skador och följdtillstånd efter skador i armbågen.

Vi har läkare som är specialiserade i axel- och armbågsortopedin samt flera fysioterapeuter som är specialiserade i övre extremiteter och vi gör ett nära samarbete med dem. För att kunna garantera bästa möjliga vård för våra patienter, baserar sig våra vårdbeslut på nyaste evidensbaserade behandlingsrekommendationer. Varje patient får alltid ett individuellt vårdbeslut.

Flera armbågsbesvär och skador kan behandlas konservativt dvs. genom rehabilitering med hjälp av fysioterapeut. Operation är nödvändigt när konservativ behandling inte räcker till för att lindra symptom eller återställa verksamhetsförmågan.

Läs mera om armbågsbesvär på Hälsobyns Ledhuset.

 

Barn och ungdomar

Armbågsfrakturer är vanligaste skador som kräver kirurgisk behandling hos barn. Väl utförd vård möjliggör en full funktionsförmåga i framtiden, utan felställning. ”Little league elbow”-syndrom är bekant hos barn som har kastgrenar som hobby. I bakgrunden finns oftast en partiell lossning av broskig ledyta på växande armbågsled.