MyHealth är en del av din vård!

Fick du ett sms där vi ber dig svara på en enkät om din funktionsförmåga?

Vi samlar in information om funktionsförmåga och livskvalitet från alla patienter som kommer till vården med remiss och från en del av dem som söker akut vård före och efter behandlingen. Svaren som ges före behandlingen används för att planera din vård vid poliklinikbesöket. Genom att granska svaren efter behandlingen får vi information om hur våra patienter återhämtar sig efter operationen och vilka resultat behandlingen ger. Vi kan alltså utvärdera effektiviteten av vår behandling och utveckla dess kvalitet i framtiden.

Genom MyHealth-tjänsten skickar vi enkäter till alla patienter före poliklinikbesöket samt 3 och 12 månader efter operationen. För protespatienter skickar vi uppföljningsenkäter efter detta med 5 års intervall. Läs mer om MyHealth-tjänsten här.

Varför fick jag en begäran att fylla i enkäter?

För oss är patienten själv den bästa experten på sitt eget mående. Därför samlar vi in information om funktionsförmåga och livskvalitet från alla patienter som kommer till vården med remiss och från en del av dem som söker akut vård före och efter behandlingen.

Om du har en bokad tid till Tyks Orto inom de kommande två veckorna, eller om du har varit hos oss på operation, får du ett meddelande via sms när de enkäter som är avsedda för dig har aktiverats i MyHealth-tjänsten

Hurdana är enkäterna?

De enkäter som ska fyllas i är sjukdomsspecifika symptomfrågor och allmänna livskvalitetsmätare. De enkäter som vi använder har valts av experter inom varje specialitet. Svaren används först som stöd för planeringen av din vård vid mottagningen, och efter i uppföljningen av vårdens effektivitet.

Vad används mina svar till?

Svaren du ger före behandlingen används för att planera din vård vid kliniken. Genom att granska svaren du ger efter behandlingen får vi information om hur våra patienter återhämtar sig efter operationen och vilka resultat som uppnås med behandlingen. Vi kan alltså utvärdera effektiviteten av vår vård och utveckla dess kvalitet i framtiden.

När skickas enkäterna?

Vi skickar enkäter till alla våra patienter via MyHealth-tjänsten före poliklinikbesöket samt 3 och 12 månader efter operationen. För protespatienter skickar vi uppföljningsenkäter även efter flera decennier

Vad händer om jag inte vill svara?

Genom att fylla i enkäterna ger du oss värdefull information om ditt välbefinnande och din funktionsförmåga. Att fylla i enkäterna är dock frivilligt. Att inte fylla i enkäterna påverkar inte din vård.

Hur behandlas mina uppgifter?

MyHealth-tjänsten är en säker tjänst som inte lagrar dina uppgifter. De uppgifter du fyller i överförs direkt till patientdatasystemet som en del av din sjukjournal. Registeransvarig för MyHealth-enkäterna är Egentliga Finlands välfärdsområde.

Läs mer om behandlingen av uppgifter och dataskyddet i Varha:

Registrerad i det personregister som välfärdsområdet för | Varha

Dataskydd: Som klient eller patient i välfärdsområdet | Varha