Kasvokuva Marita Lönnbäckistä

Marita Lönnbäck

Marita Lönnbäck on erikoissairaanhoitaja , joka on suorittanut tekonivelpotilaan hoidon asiantuntija-erikoistumisopinnot (endoproteesihoitaja). Hän työskentelee reumaortopedian vuodeosastolla sekä pitää endoproteesihoitajan vastaanottoa.
Kasvokuva Taina Rankista

Taina Ranki

Taina Ranki on sairaanhoitaja AMK, joka on suorittanut tekonivelpotilaan hoidon asiantuntija-erikoistumisopinnot (endoproteesihoitaja). Hän työskentelee reumaortopedian poliklinikalla, pitää endoproteesihoitajan vastaanottoa  sekä toimii hoidonvaraajana.
Kasvokuva Mari Routapohjasta

Mari Routapohja

Mari Routapohja on sairaanhoitaja, joka on suorittanut tekonivelpotilaan hoidon asiantuntija- erikoistumisopinnot (endoproteesihoitaja) sekä tutkimushoitajan erikoistumisopinnot. Hän tekee töitä polikliinisten potilaiden parissa, päävastuualueinaan tekonivelleikkauksen jälkeiset kontrollikäynnit,...
Kasvokuva Katja Vepsästä

Katja Vepsä

Katja Vepsä on lähihoitaja, sairaanhoitaja YAMK. Lisäksi hän on suorittanut tekonivelpotilaan hoidon asiantuntija- erikoistumisopinnot, (endoproteesihoitaja). Hän työskentelee reumaortopedian vuodeosastolla ja pitää endoproteesihoitajan vastaanottoa sekä toimii...
Kasvokuva Matias Hemmilästä

Matias Hemmilä

Matias Hemmilä on ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri, jonka erityisiä kiinnostuksen kohteita ovat lonkan ja polven tekonivelleikkaukset, tekonivelten uusintaleikkaukset sekä traumapotilaiden raajamurtumien hoito. Hän tekee lisäksi...
Kasvokuva Johanna Syväsestä

Johanna Syvänen

Johanna Syväsen erikoisosaamisalueisiin kuuluvat lasten alaraajadeformiteetit (esim. synnynnäinen lonkkaluksaatio, kampurajalka, alaraajojen hypoplasiat, traumojen jälkitilat), lasten selkäsairaudet sekä lasten tapaturmat. Hänellä on julkaisuja lasten alaraajadeformiteeteista, selkäsairauksista...
Kasvokuva Pjotr Sarantsinista

Pjotr Sarantsin

Kiinnostunut tekonivelkirurgiasta ja reumapotilaiden kirurgisesta hoidosta. Kokemusta useampien nivelten protetisaatiosta ja harvinaisempien tekonivelten laitosta (kädet, sormet, nilkat jne).
Kasvokuva Jani Knifsundista

Jani Knifsund

Jani Knifsund on lääketieteen lisensiaatti, joka toimii alaraajavastuualueen vastuualuejohtajana. Hän on erikoistunut polven ortopediseen hoitoon. Erityismielenkiinnon- ja tutkimuksen kohteena hänellä on polven tähystyskirurgia ja tekonivelkirurgia.
Kasvokuva Anssi Arimaasta

Anssi Arimaa

Anssi Arimaa hoitaa polvivaivoja ja nuorten aikuisten lonkkavaivoja konservatiivisesti ja operatiivisesti. Hän tekee polven ja lonkan tähystyskirurgisia toimenpiteitä, sekä polven alueen avoleikkauksia ja tekonivelleikkauksia. Erityiset...
kasvokuva Keijo Mäkelästä

Keijo Mäkelä

Keijo Mäkelä on lääketieteen tohtori, ortopedian ja traumatologian dosentti, osastonylilääkäri ja Tyks Tules tutkimusyksikön johtaja. Hänellä on tekonivelkirurgian erityispätevyys. Hänen erikoisosaamisalueisiinsa kuuluvat lonkan ja polven...