Katja Pekkala

Katja Pekkala toimii Tyks Vakka-Suomen Sairaalassa tekonivelpotilaan hoidon asiantuntijasairaanhoitajana.

Maria Mäkelä

Maria Mäkelä on tekonivelhoitaja, joka haastattelee polven ja lonkan tekonivelleikkaukseen tulijoita. Hän toimii sekä Turussa että Loimaalla.
Kasvokuva Olli Pajulosta

Olli Pajulo

Olli Pajulo on lastenkirurgian vastuualuejohtaja, lasten lantio- ja alaraajakirurgian vastuuhenkilö ja lasten ortopedian koulutusvastaava. Erikoisosaamisalueena hänellä on lasten ja nuorten selkä ja alaraajat sekä liikunta...

Karri Kirjasuo

Ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri, erikoistunut traumojen hoitoon
Kasvokuva Olli Birlingistä

Olli Birling

Ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri, erikoistunut reumaortopediaan ja tekonivelkirurgiaan
Kasvokuva Hanna Metsämäestä

Hanna Metsämäki

Hanna Metsämäki on sairaanhoitaja, joka on suorittanut tekonivelpotilaan hoidon asiantuntija – erikoistumisopinnot (endoproteesihoitaja). Lisäksi hänelle on myönnetty Sairaanhoitajaliiton kliinisen hoitotyön erityispätevyys tekonivelpotilaan hoitotyössä. Hän pitää...
Kasvokuva Heli Kalliosta

Heli Kallio

Heli Kallio on sairaanhoitaja, joka on suorittanut haavanhoidon erikoistumisopinnot. Hän on auktorisoitu haavahoitaja, jonka lisäksi hänelle on myönnetty sairaanhoitajan erityispätevyysnimike. Heli pitää itsenäistä vastaanottoa Traumaosaston...
Kasvokuva Stefan Suvitiestä

Stefan Suvitie

Ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri, erikoistunut traumojen hoitoon
Kasvokuva Miika Stenholmista

Miika Stenholm

Ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri, reumaortopedian erityispätevyys