​Pertin selkä on kuin 45-vuotiaalla

80-vuotias turkulainen Pertti Einola osallistui lanneselän leikkaukseen ja digihoitopolkuun. Hän on erittäin tyytyväinen saamaansa hoitoon ja digihoitopolun käytettävyyteen.

Tyks Orton selkäkeskuksessa alkoi keväällä pilotti, jossa testattiin digihoitopolkua osana lanneselän leikkaukseen tulevan potilaan ohjausta. Tämä verkkopalvelu tarjoaa tietoa lannerangan leikkauksista ja sairauksista sekä ohjeita leikkaukseen valmistautumiseen ja leikkauksesta toipumiseen. Hoitopolulle kirjaudutaan Terveyskylän Omapolku-palvelukanavan kautta ja se mahdollistaa myös sujuvan ja turvallisen yhteydenpidon potilaan ja ammattilaisten välillä. 

Pertti Einola on tyytyväinen hoitoonsa ja digihoitopolkuun. Lanneselän leikkaus toteutettiin Tyks Ortossa keväällä.

Tyks Orto oli Tyksin ensimmäinen yksikkö, joka testasi toimenpiteeseen valmistavaa hoitopolkua ja nyt polku saadaan virallisesti käyttöön.

– Tämä tapa on paljon nopeampi ja helpompi kuin papereiden lähettäminen tai puhelimitse asioiden hoitaminen, sanoo turkulainen Pertti Einola, jonka selkä leikattiin toukokuun lopussa.

Hän on toiminut teollisuusalalla sekä Suomessa että ulkomailla ja tottunut käyttämään tietokonetta. Hän auttaa usein myös ystäviä ja sukulaisia siinä. Einola käytti verkkopalvelua lähinnä viestittelyyn ja hoitotilanteen kartoittamiseen. Siinä vaiheessa, kun hän viestitteli palvelun kautta hoitohenkilökunnalle, he olivat jo potilas- ja hoitosuhteessa, joten yhteydenpito tuntui luontevalta ja turvalliselta.

Voi viestittää koska vain

Verkkopalvelu poistaa tunteen, että on aikapainepoltteen alainen. Viesteihin voi vastata, kun itselle sopii, milloin vain vuorokauden aikana.

Selkäni tuntuu kuin 45-vuotiaalla. Haluaisin henkilökohtaisesti kiittää kirurgia, joka minut leikkasi. Hän teki loistavan työn. Kivut ovat hävinneet, enkä enää käytä mitään särkylääkettä.

80-vuotias Pertti Einola näyttää peukkua Tyks Orton aulassa
Einolalla on ollut selkävaivoja lannerangassa lähes koko aikuisiän ja hän on joskus myös loukannut selkänsä. Leikkauksen jälkeen selkä tuntuu kuin uudelta.

Terveyskylän Omapolussa potilas voi olla aktiivinen omaan hoitoonsa liittyvissä asioissa 24/7. Potilaan terveystiedot ja hoito-ohjeet kulkevat aina mukana. Palvelun käyttö on potilaalle maksutonta.

– Digihoitopolku on osa lanneselän leikkaukseen tulevan potilaan ohjausta, sanoo apulaisosastonhoitaja Hanna Vuorio-Suominen. Potilaan käytössä tulee olla verkkoyhteys, tietokone, tabletti tai älypuhelin. Digihoitopolku on toistaiseksi vain suomenkielisenä.

Digihoitopolkua pilotoitiin kolme kuukautta ajalla 1.3.–31.5.2019. Pilottiin osallistui 31 potilasta. Palautekyselyyn vastasi yhdeksän potilasta ja palautteiden keskiarvo oli 9 (asteikko 0-10).

Yhtenä työkaluna

Selkäkeskuksen sairaanhoitaja Virva Kuusisto Tyks Ortossa on tehnyt ison työn polun teossa ja pilotoinnissa ja hän käyttää nyt polkua yhtenä työkaluna työssään muun muassa preppihoitajana.

– Viestejä tuli yhteensä vain kolmelta potilaalta ja heistä yhden kanssa viestejä vaihdeltiin useamman kerran. Esitieto- ja ihonkuntokyselyitä potilaat täyttivät kiitettävän paljon. Pilotissa mukana olleet potilaat kokivat saaneensa riittävästi tietoa digihoitopolulta ja palvelun auttaneen leikkaukseen valmistautumista ja siitä toipumista.

Tyksin toimialueet kehittävät Terveyskylän Omapolulle potilasryhmäkohtaisia palveluita. Muun muassa reuman hoitoon, tahdistimen asennukseen tai Einolan tavoin selkäleikkaukseen tulija saa halutessaan käyttöönsä digihoitopolun. Terveyskylän digihoitopolun toiminnallisuudet räätälöidään Tyksissä potilaiden tarpeita ja hoitoprosesseja vastaaviksi, ja kehittämistä jatketaan käyttöönoton jälkeen palautteen perusteella. Digihoitopolut ovat Tyksissä tähän mennessä sujuvoittaneet yli 300 asiakkaan hoitoa ja asiointia.

Teksti ja kuva: Nadine Karell