Axel

Vi behandlar axelområdets sjukdomar samt skador och skadornas senare skede. Vi behandlar mest rupturer i senor i rotatorkuffen (rotator cuff), axelluxation och axelns symptomatisk instabilitet samt axelledens ledbrott.

Vi har läkare som är specialiserade i axel- och armbågsortopedi samt flera fysioterapeuter som är specialiserade i övre extremiteter.

För att kunna garantera bästa möjliga vård för våra patienter baserar sig våra vårdbeslut på nyaste evidensbaserade behandlingsrekommendationer. Varje patient får alltid ett individuellt vårdbeslut. Många axelbesvär och skador kan vårdas med hjälp av rehabilitering med fysioterapeut.

Kirurgisk behandling tas i bruk när rehabiliterande vård inte är tillräcklig för att lindra symptom eller återföra funktionsförmågan. Våra mest allmänna operationer är rotatorkuffens korrigeringsoperation genom titthål, axelledens stabiliseringsoperation (s.k. Bankart- eller Latarjet- operation), befästningsåtgärder av övre extremitetens rupturer i senor samt axelledens endoproteskirurgi.

Vi utför aktivt undersökningsarbete angående mest allmänna axelsjukdomar och skador (bl.a. operationsvård av ruptur i sena i rotatorkuffen, operationsvård av axelns instabilitet, axelns endoproteskirurgi). Vår undersökningsgrupp är med i flera nationella och internationella axelundersökningar. Vår målsättning är att få mer information om inverkan av olika vårdmetoder så att vi kan i fortsättningen vårda våra patienter ännu bättre och speciellt med god evidensbaserade behandlingsmetoder.

Läs mer om axelbesvär på Terveyskylän Niveltalo.