Det går att behandla upprepad luxation av axeln

När axeln första gången går ur led återhämtar sig majoriteten utan bestående besvär. Ibland uppstår det instabilitet i axeln som orsakar problem i det dagliga livet. Detta kan korrigeras med operation.

Jesse,23, var på akuten i gryningen eftersom hans axel hade gått ur led igen. Det samma hade skett nu och då under ett års tid och vardagen med en instabil arm var full av ovisshet: skulle axeln gå ur led igen när armen användes eller när man svängde sig i sömnen?

När axeln första gången går ur led återhämtar sig majoriteten utan att det blir bestående besvär. En liten del av de som skadat axeln måste gå en besvärligare väg då det uppstår instabilitet i axeln och den lätt går ur led igen. Pga. upprepade luxationer kan en del axelpatienter vara rädda för att använda armen.

En instabil axel kan behandlas kirurgiskt antingen genom att spänna mjukdelarna eller omforma benstrukturen (vanligt kallad Latarjet). Många får hjälp av mjukdelsoperationen, men ibland blir axeln instabil på nytt. Vid en Latarjet-operation flyttar man axelns korpnäbbsutskott samt senan som fästs i den och fäster dem i skulderbladets hals. Operationen ger ett bra stöd för axelleden och man får tillbaka tron på att armen fungerar igen. Valet av operationsmetod görs utgående från röntgenbilder, patientens ålder, hobbyer och kraven på det dagliga livet.

Till följd av de många besöken på akuten beslöt man att operera Jesses axel. Jesse opererades först med mjukdelsmetoden, men senare blev det aktuellt med en Latarjet-operation.

Jag var rädd inför operationen, men jag övervann rädslan. Hade jag inte gjort det hade min axel gått ur led gång på gång, tänker han.

Jesse var nersövd under Latarjet-operationen och kunde åka hem samma dag. Dagarna efter operationen ville Jesse vara hos sina föräldrar och återhämta sig i en bekant och trygg miljö. Fysioterapin började efter tre veckor och tillslut lättade även smärtan.

Rehabiliteringen var verkligen bra ordnad. Jag gick hos fysioterapeuten var tredje vecka och kunde alltid ringa dem vid behov. Om det hemma kändes som om man gjorde någon rörelse fel, så fick man bra råd genom att ringa, berömmer Jesse.

Jesse som arbetar inom transportbranschen var tillbaka på jobbet efter tre månaders sjukledighet. Chefens förståelse och flexibilitet gjorde det lättare att komma tillbaka.

Före operationen ingick det mycket lyftande och bärande i arbetet, men efter operationen behövde jag inte sköta de tyngsta uppgifterna, tackar han.

Framtiden med en opererad axel ser likadan ut för Jesse som för vilken ung man som helst med en frisk arm. Rädslan för att axeln ska hoppa ur led lyser med sin frånvaro och operationen har blivit en del av Jesses livshistoria. Före operationen var huvudet fullt av funderingar, men nu har de tagit rätt proportioner.

Det var inte så farligt som det lät. Jag tänkte på och var orolig för ärret på axeln, men nu är jag ganska stolt över ärret, säger han.

Text: Anna Lehtivuori