Sjuksköterskornas strejk har upphävds

Tehy och Super har annulerad strejken som borde ha påbörjats 20.4. Vi försöker nu återbörja vår alla service. Alla tidbeställningar är nu giltiga och i fall det blir förändringar vi ska personligen kontakta våra patienter.

Pågående förhandlingen mellan sköterskor och arbetsgivaren kan påverka vår service fortfarande. Vi beklagar över allt besvär, det ska ta tyvärr ett par månader innan vi kan schemalägga alla fördröjda operationer.

Det kan ske förändringar och du kan följa aktuell information också vid tyks.fi/aktuellt.