Information för våra patienter och besökare gällande coronavirusepidemin

Informationen gällande användningen av munskydd uppdaterad 08.06.2021.

Åucs Orto Kirurgiska sjukhusets ytterdörrar är öppna vardagar 6.30-19.00. På veckoslutet är dörrarna öppna 11.00-19.00. Övriga tider ingång via sidodörren med dörrsummer.

Gången från Stadssjukhuset öppen på vardagar kl. 7.00-19.00.

Om du under den föregående veckan varit utomlands eller har symptom på luftvägsinfektion (feber, hosta, andningssvårigheter) ber vi dig avboka din tid genom att ringa till avdelningen som nämns i kallelsebrevet.

Var uppmärksam, om du har fått en tid till Corona vaccinering är det enligt THL:s instruktioner skäl att ta vaccinet minst en vecka före operation eller kirurgiskt ingrepp. Efter operation eller kirurgiska ingrepp kan man ta vaccinet efter det har gått en vecka, förutsatt att det inte har skett något annat hinder för vaccinationen.

Om du har insjuknat i coronaviruset och du är inplanerad att komma inom 2 månader på operation eller kirurgiskt ingrepp, ta vänligen kontakt med vårdande enheten för fortsatta instruktioner.

På Egentliga Finlands sjukvårdsdistriktets coronawebbsida hittar du aktuella anvisningar om bland annat besökspraxis under coronavirusepidemin. Detta gäller alla Åbo universitets sjukhus (ÅUCS).

Alla Tyks Orto:s kunder bör använda ansiktsmask när man besöker sjukhuset. Kom ihåg att god handhygien och säkerhetsavstånd är fortfarande det bästa sättet att hindra infektionsspridingen. Med dessa instruktioner strävar vi att skydda både våra patienter samt personal för potentiella Corona exponeringar. På sjukhusets utomhus områden behöver man inte bruka skyddsmask.  

Coronavirusepidemin överbelastar emellanåt våra telefonlinjer. Vid dessa situationer kan du utnyttja vår Chat-tjänst. Chat-tjänsten hittar du i nedre högra hörnet på våra internetsidor. Tjänsten är i bruk på vardagar och fungerar med skyddad kontakt. När chat-tjänsten är stängd och på helger kan du lämna ett meddelande till chat e-posten. E-posten besvaras följande vardag.

Åucs Orto fortsätter tillsvidare med sin verksamhet som normalt. Om det uppstår förändringar meddelar vi om dem på våra internetsidor och tar vid behov kontakt med de patienter som har tid till polikliniken eller för operation.