Information för våra patienter och besökare gällande coronavirusepidemin

Informationen gällande användningen av munskydd uppdaterad 6.10.2020.

Åucs Orto Kirurgiska sjukhusets ytterdörrar är öppna vardagar 6.30-19.00. På veckoslutet är dörrarna öppna 11.00-19.00. Övriga tider ingång via sidodörren med dörrsummer.

Gången från Stadssjukhuset öppen på vardagar kl. 7.00-19.00.

Om du under den föregående veckan varit utomlands eller har symptom på luftvägsinfektion (feber, hosta, andningssvårigheter) ber vi dig avboka din tid genom att ringa till avdelningen som nämns i kallelsebrevet.

Det är åter möjligt att besöka anhöriga på sjukhuset. Antalet besökare är begränsat till två besökare per patient. Alla som besöker sjukhuset bör komma ihåg god handhygien och undvika fysisk närkontakt. På detta sätt försöker vi förhindra att smittan sprids.

Alla polikliniska patienter och besökare bör använda munskydd på Åucs Orto Kirurgiska sjukhus. Mängden besökare bör hållas så liten som möjligt. Det är bra att komma ihåg att det trots munskydd fortfarande är viktigast att tvätta händerna och hålla avstånd. Med dessa riktlinjer försöker vi skydda både patienterna och personalen från att utsättas för corona. Munskydd behövs inte på sjukhusets utomhusområden.

Coronavirusepidemin överbelastar emellanåt våra telefonlinjer. Vid dessa situationer kan du utnyttja vår Chat-tjänst. Chat-tjänsten hittar du i nedre högra hörnet på våra internetsidor. Tjänsten är i bruk på vardagar och fungerar med skyddad kontakt. När chat-tjänsten är stängd och på helger kan du lämna ett meddelande till chat e-posten. E-posten besvaras följande vardag.

Åucs Orto fortsätter tillsvidare med sin verksamhet som normalt. Om det uppstår förändringar meddelar vi om dem på våra internetsidor och tar vid behov kontakt med de patienter som har tid till polikliniken eller för operation.

Mer information
VSSHP coronasidor och information

Se mer information om viruset och hur man undviker droppsmitta


Nästa artikel: